ANASAYFA

Fakir Sözleri

Yoku var ve muhteşem gösterdin, Yeli gizledin, tozu gösterdin. HZ. MEVLÂNA kaddesallahu sırrahul aziz

İSLÂM TASAVVUFUNDA ITLÂK YOLU

Şeeniyyât ile mutmain olmayan müstesnâ ferdler kevni tesellilerle ömürlerini hebâ etmezler. Derecele­rine göre -fenâda Gayb’da- lâkevni ararlar, «varlık zindanından» necâta giderle...