ANASAYFA

Kişinin Kendine İhanet Etmesi

Kişinin Şeriata Olan İhaneti Kendine Olan İhanetidir. İhanet kişinin kendinden kendine iade edilir. Bu iade sırasında oluşacak olan karanlık ise zaten varolacak olan karanlığın bir...

NİSBET VE HÜZÜN

Rivâyette gelmiştir ki, Hz. Ebubekir (radıyallahu anh) ne zaman görülse hep hüzünlü idi... Hâcegân hazretlerinin nisbeti ekseriyâ hüzün ve üzüntü şeklinde zâhir olur. MEVLÂNÂ AB...