ANASAYFA

Tedbirat-ı İlahiye

Her kim ki tedbir kaydındadır bil fiil cehennemdedir; her kim ki takdir mütealasındadır bil fiil cennetdedir. Hazret-i Pir.