ANASAYFA

İSLÂM TASAVVUFUNDA ITLÂK YOLU

Şeeniyyât ile mutmain olmayan müstesnâ ferdler kevni tesellilerle ömürlerini hebâ etmezler. Derecele­rine göre -fenâda Gayb’da- lâkevni ararlar, «varlık zindanından» necâta giderle...