ANASAYFA

Mikrobiyota

Sadece bağırsaklarda varolduğu bilinen 100 trilyon canlı bakteri bulunmaktadır

İyi Niyet

Bir eylem, ödev duygusu içerisinde, hiçbir çıkar veya beklenti içerisine girmeden koşulsuz buyruk ile yapılmış ise ahlakidir.