ANASAYFA

Nübüvvet Nuru...

İlk tahakkuku bakımından, ilahi emrin tecellisidir. Bir kez, bir varlıktan Cenab-ı Hakk, onu tecelli ettirdikten sonra sirayet edicidir.