ANASAYFA

Salat

İnsan olmak; ilahi lütufla insanın kesbinin birleşmesinden olan üstün bir niteliktir. O niteliği ayakta tutan hakşinaslık denilen en temel umdenin değişmez bir ilke olarak hayatımı...

Sohbet ve Hizmetin Değeri

Hâcegan büyükleri iki umdeyi her şeyin üstünde tutmuştur. Birisi Hakk için Hakk'tan sohbet, diğeri de Hakk için halka hizmettir.. Ubeydullah Ahrâr Hazretleri “ bizim yolumuzun ...

Hak ve Adem Üzerine...11

Hakk semavat ve arzı altı günde yaratmıştır:Unsurlar günü,nebatlar günü,hayvanlar günü,beşerler günü,insanlar günü ve halifeler(Nebiler ve Veliler günü).....