ANASAYFA

NİSBET VE HÜZÜN

Rivâyette gelmiştir ki, Hz. Ebubekir (radıyallahu anh) ne zaman görülse hep hüzünlü idi... Hâcegân hazretlerinin nisbeti ekseriyâ hüzün ve üzüntü şeklinde zâhir olur. MEVLÂNÂ AB...

Kırk Hadis

Sadreddin Konevi (kaddesallahu sırrahul aziz) tarafından tertip edilen 40 hadis-i şerif