ANASAYFA

Nübüvvet Nuru...

İlk tahakkuku bakımından, ilahi emrin tecellisidir. Bir kez, bir varlıktan Cenab-ı Hakk, onu tecelli ettirdikten sonra sirayet edicidir.

Cem ve Fark

Her amel aslında kulluk için olmalı, bir netice ve fayda elde etmek için değil. Ancak kulluk kasdından bir netice beklenmelidir. Hak Teala'nın lütfunu istemek gerekir.

BEYAZ PERDE ŞAİRİ ANDREI TARKOVSKY

“Tanrısız bir sanata inanmıyorum. Sanatın anlamı yakarmadır. Bu benim yakarışım. Eğer bu dua, bu yakarış, benim filmlerim insanları Tanrı’ya yöneltebilirse ne mutlu bana. Yaşamım e...