ANASAYFA

Ekberilik

Abdülkādir-i Geylânî, “Hırkamı vefatımdan sonra Mağrib’den zuhur edecek olan Muhyiddin’e giydirin” diyerek müridlerine vasiyette bulunmuş ve bu hırka Şeyh Cemâleddin Yûnus b. Yahyâ...

Şeyh-i San'ân

Canım sevgili,sensiz bütün cihanı sattım! Her gece,can pusu kurmada,civarında canımla oynayıp durmadayım...