HESABIM
GİRİŞ YAP

Hoşgeldiniz! Hesabınıza buradan giriş yapabilirsiniz.Yardım
ya da
YENİ HESAP OLUŞTUR

Bilgilerinizi girerek yeni bir hesap edinebilirsiniz.Raffaello Santi (Raphael)

Rönesans Dönemi’nin resim sanatında  üçüncü  büyük  ismi olan Raphael (1483-1520) ressam, heykeltıraş, mimar, şair ve arkeolojiye ilgili birisi olarak tanınmaktadır. Michelangelo ve Leonardo da Vinci gibi büyük üstatlarla aynı dönemde yaşamıştır.

            6 Nisan 1483’de Urbino- İtalya’da doğan ve ilk eğitimini ressam olan babası Giovanni Santi'den alan sanatçı, ünlü ressam P. Perugino’nun (1515-1523) yanında çırak olarak çalışmış ve ondan çok şeyler öğrenmiştir. 1503-1504 yıllarında Floransa‘ya gelerek sanat çevresini iyi gözlemlemiş ve kendini hızla geliştirmiştir. Papa II. Julius’un daveti üzerine 1508’de daha Roma’ya gitmeden tanınmış ve ünlü bir ressam olmuştur. Burada yaptığı Meryem Ana ve Madonna oldukça ünlüdür. Da Vinci’den esinlenmeler görülse de kendi yaratıcılığı ve figürlerindeki özgünlük sonucunda muhteşem eserler ortaya çıkarmıştır. Roma’da Papa II. Julius için çalışmaya başlayan Raphael ilk olarak Papa’nın Kütüphanesi’ni dekore etmiştir. Sanatçı 1510-1511 yıllarında “The school of Athens” (Atina Okulu) freskini yapmakla görevlendirilmiştir.

Atina Okulu’nda Raffaello, ilk çağın anıtsal mimarisi içinde bir yanda idealist  Platon ’u öte yanda realist  Aristo ’yu resimlemiştir. Felsefi inançlarına paralel olarak Platon göğü, Aristo yeri gösterir. Ayrıca resimde  Öklid ’den,  Diyojen ’e kadar pek çok ilk çağ filozofu ve matematikçisi de yer almıştır. Mekâna yerleştirilen ana figürlerden olan Platon ve Aristo’nun etrafında bulunan diğer filozof ve bilim adamlarıyla kalabalık bir görünüm izlenmektedir. Platon figürü için uzun sakallarıyla Leonardo da Vinci , ön plandaki basamaklardan birinde kolunu mermer bir bloğa dayayarak oturmuş matematikçi Heraklitos  için ise  Michelangelo modellik yapmıştır. Raffaello'nun kendisi ise basamakların altında en sağda resmin dışına bakmaktadır.

Bu eser, sanatçının antik sanat ve düşünceyi çok iyi özümsediğini gösteren yetkin eserlerden birisi olmuştur. Ayrıca sanatçının burada çizdiği teolojik, felsefi ve lirik tablolarında sükûnet, renklerde ahenk, konularda berraklık ve bütünlük hakimdir. Sanatçı bu resmin kompozisyonunda antik mimari öğeler ve düşünürleri kullanarak, Rönesans’ın antik eserler ile olan ilişkisini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Raphael bu çalışmalarıyla bağımsız bir olgunluğa ulaşır.

1508’de bazı bazilikaları dekore eder. En mükemmel freskleri, Stanza della Segnatura’daki tören salonunda bulunanlardır. Sanatçı salonun duvarlarına Disputa (theoloji), Atina ekolü (felsefe), Iustizia (adalet) ve Parnasos (şiir) konularını işlemiştir 1513 yılında yaptığı “The Sistine Madonna” adlı eserindeki renklerin zenginliği ve çeşitliliği Roma Dönemi’ne ait mimarinin etkilerini taşmaktadır.        
                                

Roma’da kurduğu atölye öğrenci sayısı bakımından olduğu kadar, kalite açısından da resim sanatının en önemli atölyelerinden biridir. Aynı zamanda mimar olan Raphael ‘in işlerinden biri de kumaş üzerine koyduğu süslemelerle, duvar örtüleri hazırlamasıdır. Kumaş üzerine koyduğu on adet büyük duvar süsleme örtüleri Sistine Kilisesi’nde kullanılmıştır. Vatikan’ın direktifleri doğrultusunda St. Peters Bazilikası’nı da tamamlamıştır. Yine Papa X. Leo’nun emri ile bu Bazilika’nın baş mimarı olarak görev yapmıştır. Roma’da Vatikan Sarayı’nda çalıştığı sırada 1515 yılında Papa X. Leo tarafından antik eserler uzamanı ilan edilmiş ve Roma’daki yapıların araştırmasını yapıp envanterlerini çıkarmakla görevlendirilmiştir. Bunun için sanatçı önce antik metinleri okumuş ve sonrasında yapıları araştırmıştır. Bu çalışmaları sırasında pek çok antik yapının çizimlerini de yapmıştır. Hatta mimari stil konularına da girdiği ve yapılar üzerinde dönemsel ayrımlar tespit ettiği de bilinmektedir. Arkeoloji bilimi içinde çok sonraları ortaya çıkacak olan bu konulara eğilmesi ve onun titiz gözlemleri, Raphael’in ilk arkeolog olarak anılmasına bile neden olmuştur.

Şaşırtıcı şekilde, kısacık yaşamına çeşitli sanatsal başarılar sığdıran Raphael, özgürce devinen figürlerin yetkin ve uyumlu kompozisyonuna varmayı başarmıştır. Raphael, Peri Galeteia6 adlı freski bitirdikten sonra, bir saray adamı, bunca güzellikte bir modeli şu dünyanın neresinde bulduğunu sorduğunda, “belirli bir modeli kopya etmediğini, kafasında oluşturduğu belirli bir düşünceyi izlediğini söyleyerek” yanıt vermiştir. Raphael, 37. doğum günü 6 Nisan 1520’de Roma’da öldüğünde, çağın en önemli bilge kişilerinden Kardinal Bembo, Romada, Pantheon’daki mezarına şu dizeleri düşmüştür : “Ille hic est Raphael, timuit quo sospite vinci-Rerum manga parens et moriento mori” (Doğa Ana Raphael hayattayken onun büyüklüğü karşısında geri kalmaktan o öldükten sonra da kendisinin ölebilme ihtimalinden korktu).

 

KAYNAKÇA

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (2011). Raffaello Santi’nin “The Fire in the Borgo” Adlı Freskinde Betimlenen Mimari Unsurlar Üzerine Bir Değerlendirme. Erişim adresi www.journalagent.com/pausbed/pdfs/PAUSBED_8_35_45.pdf

 

 

Sayfayı Paylaş :