HESABIM
GİRİŞ YAP

Hoşgeldiniz! Hesabınıza buradan giriş yapabilirsiniz.Yardım
ya da
YENİ HESAP OLUŞTUR

Bilgilerinizi girerek yeni bir hesap edinebilirsiniz.Ağırlıklı olarak düşünce eserlerine geçiş yaptığımız 3.sınıf kitap listemiz.

 

3.SINIF KİTAP LİSTESİ

 

KİTABIN ADI

KİTABIN YAZARI

KİTABIN YAYINEVİ

SAYFA.S.

  KONUSU

1

Düzenin Yabancılaşması

İdris KÜÇÜKÖMER

Profil Yay.

256

Türkiye’nin Meseleleri üzerine kafa yoran herkesin okuması gereken bir kitap.

2

Toplum Sözleşmesi

J.J.ROUSSEAU

İş Bankası Yay.

136

Toplum Sözleşmesi (1762) yayımlandığı günden bugüne toplumların bir arada yaşayışlarına ilişkin en temel düşünce yapıtlarından biri olma özelliğini sürdürmektedir.

3

Hapishanenin Doğuşu

Michel FOUCAULT

İmge Kitap

445

Kendini öne çıkaran iktidar, bireyin oluşmasını engellemiştir; oysa karanlıklara çekilen modern iktidar herkesi bireyselleştirmek istemektedir; çünkü bireyselleştirmek, gözetim altında tutmak ve cezalandırmak, yani egemen olmak demektir.

4

Demokrasi: Gerçek ve Hayal

Noam CHOMSKY

Pınar Yay.

128

 Chomsky, bu kitabında ülkemizdeki tartışmalara da ışık tutacak bir konuyu ele alıyor: Amerikanvari demokrasinin gerçek ve çirkin yüzü.

5

Hayy bin Yekzan

İbn TUFEYL

Yapı Kredi Yay.

168

Robinson Crusoe’nun ilham kaynağı…Defoe, Bacon, Spinoza gibi birçok düşünüre etki etmiş bir roman.

6

İnsan Hürriyeti

Necati ÖNER

Divan Kitap

133

Sık sık kullanılan hürriyet kelimesi ile farklı anlamlar kastedildiği için herkes tarafından kabul edilebilecek bir tanım yapmak mümkün görülmemektedir. Anlamlar, onu kullananın felsefi inancına, siyasi görüşüne göre değiştiği gibi, kelimenin kullanıldığı alanların farklılığına göre de değişir.

7

İslamın Bugünkü Meseleleri

Erol GÜNGÖR

Ötüken Kitap

264

İslam Davasının siyasi bir dava olduğuna inanmayan yazarın, geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısında vücuda gelen uyanış ve bu uyanışın Türkiye'ye akseden çeşitli tezahürlerini ele aldığı kitabıdır.

8

Karakter Aşınması

Richard SENNETT

Ayrıntı Yay.

192

Yeni ekonomik düzenin büyülü sözcüğü “değişim”in doğası nedir, insanlara nasıl yansıyor? Her zaman kısa vadeye endeksli bir ekonomide kişi nasıl kalıcı değer ve hedeflere sahip olabilir? Her an parçalanan veya sürekli yeniden yapılanan kurumlarda, kişi kendi kimliğini ve yaşam öyküsünü nasıl oluşturabilir?Küreselleşme olgusunu makro düzeyde inceleyen birçok kitap yayımlandığı halde, bu sürecin mikro düzeyi, insan karakteri üzerindeki etkileri pek az incelendi. Richard Sennett, Karakter Aşınması’nda bunu yapıyor.

9

İnsanın Dört Zindanı

Ali ŞERİATİ

İşaret Yay.

69

Tabiat,tarih, toplum, kişinin kendisi…Bu dört zindan ve bunlardan kurtulma üzerine.

10

Minima Moralia

Theodor W. ADORNO

Metis Yayıncılık

528

Minima Moralia, Adorno´nun başyapıtıdır. İlgilendiği bütün alanları bu kitapta -bazen birkaç sayfalık tek bir fragman içinde- bir araya getirmiştir: Felsefe, günlük yaşam, siyaset ve işçi hareketinin tarihi, edebiyat ve müzik, psikoloji, Faşizm, ırkçılık ve savaş. Bir polemik kitabı olarak da görülebilir

11


 İslam Toplumunun Yapısı

Muhammed İKBAL

Beka Yay.

118

İnsanlar niçin toplum bağıyla birbirlerine bağlanırlar? Bu hikayenin asıl sırrı gizlidir. Biz, cemaatin içinde ferdi görüyoruz. Onu, bahçeden gül kopartır gibi ele alıyoruz. Onun fıtratı yalnız yaşamaya müsaid değildir. O, varlığını toplum içinde koruyabilir. O yakıcı uzun hayat yolunda, yaşama çabasının ateşi kendisini yakar. Biri, diğerleiyle beraber yaşamak isterler. Çünkü bir ipe dizilmiş inci gibidirler.

12

Körleşme

Elias CANETTİ

Sel Yayıncılık

565

Dünya edebiyatının başyapıtlarından biri olduğu tartışmasız kabul edilen Körleşme, Almanya’da edebiyatın, politikanın kirli gölgeleri altında yitip gitmeye yüz tuttuğu bir dönemde yazılmıştır. İnsanın gerçeklik karşısında ne ölçüde körleşebileceğini, her dönemde ve her toplumda rastlanabilen “aymaz” aydın karakterinde ustalıkla yansıtan Canetti, düşünce ile gerçeklik arasındaki kopuşun hikâyesini anlatırken yarattığı dehşet atmosferiyle okuru derinden sarsıyor.

13

Felsefenin Tesellisi

Alain De BOTTON 

Sel Yayıncılık

309

Alain de Botton, Felsefenin Tesellisi'nde günlük yaşamın bize en çok acı veren sorunları için rahatlıkla felsefeye başvurabileceğimizi kanıtlıyor, bütün zamanların en büyük düşünürlerini seçip, bu dahilerin yazdıkları arasında günlük yaşama ilişkin bilgece yaklaşımları bir araya getiriyor. Felsefe ile edebiyat aynı potada erirken ortaya şaşırtıcı derecede esprili, ama aynı zamanda rahatlatıcı bir yapıt çıkıyor.

14

Varolma Eğilimi

Emil Michel CİORAN

Metis Yayınları

200

Emil Cioran bu kitabı oluşturan on bir bölümde ölüm gerçekliğini inkâr etmeden var olma eğilimi, “soluğu kesilmiş bir uygarlık” olarak Batı, sürgün, yazgı, roman ve başka konularda kendine özgü keskin gözlemlerini her zamanki şaşırtıcı üslubuyla bir araya getiriyor.

15

Aşk Ahlakı

Hilmi Ziya ÜLKEN

İş Bankası Kültür Yayınları 

322

“Bu kitabın amacı, Demokrasi ahlâkına yükselten Eğitim yollarını aramaktır.
Demokrasi, araç-değerlerde eşitlik, ideal değerlerde hürlük isteyen çağdaş sistemdir; sosyal adalet ancak böyle bir sistemde gerçekleşir.
Bu kitap, siyaset ahlâkına hazırlayan bir Eğitim yolu sayılmalıdır.”

16

İslam'da Bilim ve Medeniyet

Seyyid Huseyin NASR

İnsan Yay.

342

İslam düşüncesi ve kültürünün çok daha geniş bir yapıya sahip oldugunu ve Grek mirasının kullanımının gerçekte bağımsız bir düşüncenin gelişiminde sadece bir safhayı teşkil ettiğini ortaya koyan bir eser.

17

Modern Düşüncenin Doğuşu

Cemal Bali AKALl

Dost Kitabevi

381

Altın Çağ’ın düşün ve eylem adamlarının Çağ’ın yeni sorunlarına buldukları cesur çözümler hâlâ günceldir. Modernitenin temel ilkelerini eleştirel bir zihniyet ve benzersiz bir ustalıkla saptamaları çarpıcıdır.  Bir fetih serüveni içinde evrensel değerler uğruna giriştikleri mücadele hem trajiktir hem hayranlık uyandırıcı… Aynı ölçüde şaşırtıcı olan da günümüz ve zihniyetimiz açısından anlam yüklü bu başlangıç anı ve yerinin görmezden gelinmesi, Vitoria, Las Casas, Suárez ve diğerlerinin unutulmasıdır. Ama bütün bunları yok saymak da modern düşünce ve yapılanmayı kavramaktan vazgeçmek olacaktır.

18

Kötülük Üzerine Bir Deneme

Terry EAGLETON

İletişim yayınları

143

On beş yıl önce İngiltere’nin kuzeyinde on yaşında iki çocuk, bir bebeği işkence edip öldürdü. Halk dehşetle ayağa kalktı. Oysa bu cinayeti niye özellikle korkutucu buldukları tam açık değildi. Neticede çocuklar, kimi zaman oldukça vahşice davranmaları doğal karşılanan sadece yarı ehlileşmiş yaratıklardır.

19

Düşünceler

Marcus AURELİUS

Litera Yayıncılık

 170

Düşünceler, Marcus Aurelius'un epiktetos ve Stoa felsefesinin düşüncelerinden etkilenerek, evren; us; usa uygun yaşamak; yaşam; ölüm; her şeyin sürekli değişim içinde olması; ün, mal mülk gibi dünyasal değerlerin geçiciliği; insanların kukla gibi içgüdüleri tarafından oynatılması üstüne gün gün kaleme aldığı nükteli notlarıdır..