HESABIM
GİRİŞ YAP

Hoşgeldiniz! Hesabınıza buradan giriş yapabilirsiniz.Yardım
ya da
YENİ HESAP OLUŞTUR

Bilgilerinizi girerek yeni bir hesap edinebilirsiniz.Ağırlıklı olarak düşünce eserlerine geçiş yaptığımız 3. sınıf kitap listemiz 
3.SINIF KİTAP LİSTESİ 
 
KİTABIN ADI KİTABIN YAZARI:  KİTABIN YAYINEVİ: SF. SAYISI:    KONUSU: 
1 Toplum Sözleşmesi Rousseau Litera Yay. 136 Toplum Sözleşmesi (1762) yayımlandığı günden bugüne toplumların bir arada yaşayışlarına ilişkin en temel düşünce yapıtlarından biri olma özelliğini sürdürmektedir.
2 Demokrasi: Gerçek ve Hayal Noam Chomsky Pınar Yay. 128  Chomsky, bu kitabında ülkemizdeki tartışmalara da ışık tutacak bir konuyu ele alıyor: Amerikanvari demokrasinin gerçek ve çirkin yüzü.
3 Hayy bin Yekzan İbn Tufeyl Yapı Kredi Yay. 168 Robinson Crusoe’nun ilham kaynağı… Defoe, Bacon, Spinoza gibi birçok düşünüre etki etmiş bir roman.
4 İnsan Hürriyeti Necati Öner Divan Kitap 133 Sık sık kullanılan hürriyet kelimesi ile farklı anlamlar kastedildiği için herkes tarafından kabul edilebilecek bir tanım yapmak mümkün görülmemektedir. Anlamlar, onu kullananın felsefi inancına, siyasi görüşüne göre değiştiği gibi, kelimenin kullanıldığı alanların farklılığına göre de değişir.
5 Karakter Aşınması Richard Sennett Ayrıntı Yay. 192 Yeni ekonomik düzenin büyülü sözcüğü “değişim”in doğası nedir, insanlara nasıl yansıyor? Her zaman kısa vadeye endeksli bir ekonomide kişi nasıl kalıcı değer ve hedeflere sahip olabilir? Her an parçalanan veya sürekli yeniden yapılanan kurumlarda, kişi kendi kimliğini ve yaşam öyküsünü nasıl oluşturabilir?Küreselleşme olgusunu makro düzeyde inceleyen birçok kitap yayımlandığı halde, bu sürecin mikro düzeyi, insan karakteri üzerindeki etkileri pek az incelendi. Richard Sennett, Karakter Aşınması’nda bunu yapıyor.
6 İnsanın Dört Zindanı Ali Şeriati İşaret Yay. 69 Tabiat,tarih, toplum, kişinin kendisi…Bu dört zindan ve bunlardan kurtulma üzerine.
7 Minima Moralia Theodor W. Adorno Metis Yayıncılık 528 Minima Moralia, Adorno´nun başyapıtıdır. İlgilendiği bütün alanları bu kitapta -bazen birkaç sayfalık tek bir fragman içinde- bir araya getirmiştir: Felsefe, günlük yaşam, siyaset ve işçi hareketinin tarihi, edebiyat ve müzik, psikoloji, Faşizm, ırkçılık ve savaş. Bir polemik kitabı olarak da görülebilir
8 Aklın Islahı B.Spinoza Alfa Yayıncılık 156 Latince aslından yapılmış ilk Türkçe çevirisini elinizde tuttuğunuz bu kitap, Spinoza’nın düşüncelerini olgunlaştırıp felsefi terminolojisini şekillendirmeye başladığı, dolayısıyla zihin dünyasına giden yolların temel taşlarını döşediği eseridir. Bu eserinde Spinoza’nın asıl gayesi, insanın tabii kuvvetini bütün özellikleriyle tanımak ve eksiksiz bir yöntem keşfederek onu doğruya götürecek bir mantık haritası çizmektir. 
9
 İslam Toplumunun Yapısı
Muhammed İkbal Beka Yay. 118 İnsanlar niçin toplum bağıyla birbirlerine bağlanırlar? Bu hikayenin asıl sırrı gizlidir. Biz, cemaatin içinde ferdi görüyoruz. Onu, bahçeden gül kopartır gibi ele alıyoruz. Onun fıtratı yalnız yaşamaya müsaid değildir. O, varlığını toplum içinde koruyabilir. O yakıcı uzun hayat yolunda, yaşama çabasının ateşi kendisini yakar. Biri, diğerleiyle beraber yaşamak isterler. Çünkü bir ipe dizilmiş inci gibidirler.
10 Aşk Ahlakı Hilmi Ziya Ülken İş Bankası Kültür Yayınları  322 “Bu kitabın amacı, Demokrasi ahlâkına yükselten Eğitim yollarını aramaktır.
Demokrasi, araç-değerlerde eşitlik, ideal değerlerde hürlük isteyen çağdaş sistemdir; sosyal adalet ancak böyle bir sistemde gerçekleşir.
Bu kitap, siyaset ahlâkına hazırlayan bir Eğitim yolu sayılmalıdır.”
11 İslam'da Bilim ve Medeniyet Seyyid Huseyin Nasr İnsan Yay. 342 İslam düşüncesi ve kültürünün çok daha geniş bir yapıya sahip oldugunu ve Grek mirasının kullanımının gerçekte bağımsız bir düşüncenin gelişiminde sadece bir safhayı teşkil ettiğini ortaya koyan bir eser.
12 Modern Düşüncenin Doğuşu Cemal Bali Akal Dost Kitabevi 381 Altın Çağ’ın düşün ve eylem adamlarının Çağ’ın yeni sorunlarına buldukları cesur çözümler hâlâ günceldir. Modernitenin temel ilkelerini eleştirel bir zihniyet ve benzersiz bir ustalıkla saptamaları çarpıcıdır.  Bir fetih serüveni içinde evrensel değerler uğruna giriştikleri mücadele hem trajiktir hem hayranlık uyandırıcı… Aynı ölçüde şaşırtıcı olan da günümüz ve zihniyetimiz açısından anlam yüklü bu başlangıç anı ve yerinin görmezden gelinmesi, Vitoria, Las Casas, Suárez ve diğerlerinin unutulmasıdır. Ama bütün bunları yok saymak da modern düşünce ve yapılanmayı kavramaktan vazgeçmek olacaktır.
13 Marks'ın İnsan Anlayışı Erich Fromm Say Yay. 133 Marx, toplumsal olandaki değişimin kalıcılığını bireydeki bilinçle eşlemektedir. Gerçektende Marx, Comte ve Durkheim’e göre bireye atfettiği değerle ayrışır. Erich Fromm ise Marx’ı çok iyi anladığını okuyucuya hissettiriyor. Ve Marx’ın bireye atfettiği değeri satırlarına taşıyor. Kısa bir Marx okuması sayabiliriz eseri. Gayet öz ve Marksist düşüncenin temel dinamiklerini açıkça anlaşılır bir şekilde ortaya koyabilmiş Fromm. 
14 Var Olmak Nurettin Topçu Dergah Yayınları 136 Cemiyeti yuğuracak ruh, eski Asya'nın hikmetiyle Kur'an'daki ilhamı kendinde birleştirdiği halde, Garb'ın dört asırlık ilmine zihniyetine sahip, felsefesine aşina olacak Anadolu dervişinin ruhudur.
15 Avrupa'nın Doğuşu Jacques Le Goff Literatür Yayınları 310 Ünlü Fransız tarihçi Jacques Le Goff, bu kitabında, Avrupa’nın Ortaçağ’dan devraldığı siyasal, kültürel ve ekonomik mirası ortaya koyuyor. “Uzun Ortaçağ”ın, Avrupa’nın hem bir kavram hem de bir gerçeklik olarak oluşumuna imkân tanıyan önemli bir tarihsel dönem olduğuna işaret eden Le Goff, günümüz Avrupa’sına ilişkin bir çok özelliğin kökeninin Ortaçağ’a dayandığını gösteriyor.
16 İnsanın Anlam Arayışı Viktor Emil Frankl Okuyan Us Yayınları 170 Viktor Frankl, otuzun üzerinde yabancı dile çevrilen ve bütün dünyada 12 milyondan fazla satan İnsanın Anlam Arayışı’nda, kurucusu olduğu logoterapinin ilkelerini, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir toplama kampındaki deneyimleri eşliğinde anlatmaktadır.Okurlar, Frankl’ın tasvir ettiği toplama kampının, dünyayı daha büyük bir hapishane olarak kavramamızı sağlayacak parlak bir metafora dönüştüğünü fark edecektir. Gasset, Heidegger ve Sartre’dan aşina olduğumuz düşünceler ışığında, varoluşun çetin koşullarında “anlam”ı keşfetmemize yardım edecek süreci anlatan Frankl, “İnsanı insan yapan nedir?” sorusuna da yanıt vermeye çalışıyor…
17 Mülksüzler Ursula K.Le Guin Metis Yayınları 336 "...Vermediğimiz şeyi alamazsınız, kendinizi vermeniz gerekir. Devrim'i satın alamazsınız. Devrim'i yapamazsınız. Devrim olabilirsiniz ancak. Devrim ya ruhunuzdadır ya da hiç bir yerde değildir." Romandan…
18 Türkler,Müslümanlar ve Ötekiler Voltaire Zepros Kitap 192 Eserlerinden derlenen bu kitapta Voltaire, Osmanlı zaman dilimini kapsayan Türk/Müslüman tanımında, Fransız Devrimi’nin temelini atan görüşlerindeki ahlaki tutumu Türklerden esirgemeyerek Türkleri de İslamiyeti de bir ansiklopediste yaraşır şekilde kaleme almış, Türklerin çağdaş ve evrensel düzeyini araçları ile ifade etmiştir. Bu yansızlığıyla ansiklopedist kişiliğini ve mürekkebini kirletmeyen edip, nam-ı diğer Voltaire, ne tesadüf ki Türklere karşı olduğu kadar devrime de karşıdır. 
19 Yaralı Bilinç Daryush Shayegan Metis Yay. 192 Tarihte geride kalmış ve değişimler şenliğine katılmamış uygarlıklardaki zihin çarpıklıkları üzerine bir denemedir.


Sayfayı Paylaş :