HESABIM
GİRİŞ YAP

Hoşgeldiniz! Hesabınıza buradan giriş yapabilirsiniz.Yardım
ya da
YENİ HESAP OLUŞTUR

Bilgilerinizi girerek yeni bir hesap edinebilirsiniz.Düşünce eserlerinden oluşan 4. sınıf kitap listemiz

                                                                                         4.SINIF KİTAP LİSTESİ 
  KİTABIN ADI YAZAR   YAYINEVİ SAYFA S.   KONUSU 
1 Düşün ve Toplum İlkay Sunar Doruk Yay. 232 Neyi nasıl tartışmamız gerektiğinin yöntemine dair…Özünde sosyal bilimler felsefesi çalışmasıdır.
2 Metod Üzerine Konuşma Descartes Paradigma Yay. 76 Descartes’in entellektüel otobiyografisi ve felsefesinin özeti…
3 Türk Düşününde Batı Sorunu Niyazi Berkes Yapı Kredi Yay. 276 Türkiye’de artçı etkileri günümüze kadar ulaşan siyasi ve düşünsel krizleri daha iyi yorumlamak için bir rehber niteliğinde. 
4 Doğu ve Batı Rene Guenon Hece Yay. 215 Batı dünyasının medeniyet ve ilerleme konusunda düştüğü hataları,kısaca dünya ölçüsünde  hükümranlık sağlamış kafa yapısının temel eleştirisi.
5 İslam ve Modern İnsanın Çıkmazı Seyyid Hüseyin Nasr İnsan Yay. 272 Hem doğuda hem batıda yaşayan modern insanın karşı karşıya bulunduğu ana sorunları gündeme getirme ve açmazları çözme konusunda İslami geleneğin öğretilerini sunma amacıyla yazılmış.
6 Özgürlük Üzerine John Stuart Mill Litera Yay. 198 John Stuart Mill bu eserinde bir vatandaş olarak insanın özgürlükleri üzerinde durmuş ve bu özgürlüklerin genişletilmesi konusunda bugün vatandaşlar olarak bizlerin de istifade ettiği hakların kazanılmasına katkı sağlamıştır. Bu özelliği onu Siyaset felsefesinin büyük düşünürleri arasına sokmuştur.
7 Yaralı Bilinç Daryush Shayegan Metis Yay. 192 Tarihte geride kalmış ve değişimler şenliğine katılmamış uygarlıklardaki zihin çarpıklıkları üzerine bir denemedir.
8 Hapishanenin Doğuşu Michel Foucault İmge Kitap 445 Kendini öne çıkaran iktidar, bireyin oluşmasını engellemiştir; oysa karanlıklara çekilen modern iktidar herkesi bireyselleştirmek istemektedir; çünkü bireyselleştirmek, gözetim altında tutmak ve cezalandırmak, yani egemen olmak demektir.
9 Bir Medeniyetin Eşiğinde Cemil Meriç İletişim Yay. 431 Kendi deyimiyle ‘çağdaş avrupa,en aydınlık taraflarıyla Hint’in bir devamıdır.’
10 Simülakrlar ve Simülasyon Teorisi Jean Baudrillard Doğu-Batı Yay. 221 20. yüzyılın en önemli kuramlarından biri Jean Baudrillar’ın "Simülasyon" kuramıdır. Simülakrlar ve Simülasyon kitabında iletişim, sinema, medya, reklam, bilimkurgu alanlarında "gerçek" ve "hakikat" düzeneklerinin birbirleriyle nasıl yer değiştirdiği çarpıcı bir dille anlatılmaktadır.
11 Sosyolojik Düşünmek Zygmunt Bauman Ayrıntı Yay. 304 Sosyolojik Düşünmek, herkesin sosyolojinin anlamı ve işlevi, sosyolojide değişik tarzlar ve yaklaşımlar üzerine bilgilenmesini sağlayacak önemli bir kaynak.
Bauman, sosyolojinin inceleme konusu olan ikilik ve karşıtlıkları çokboyutlu bir bakışla irdeliyor: Birey olma ile toplum içinde var olma arasındaki bütünlük ve çatışma; toplumların ya da genel olarak insan gruplarının kendini ve karşıtını tanımlaması; birey ile grup, doğa ile kültür, millet ile devlet, birliktelik ile ayrılık, bireysel varlığını koruma ile ahlaki yükümlülük arasındaki çatışmalar, kitapta incelenen ikiliklerden bazıları.
12 Yeryüzünün Lanetlileri Frantz Fanon Versus Kitap 314 Frantz Fanon’un sömürgeciliğin sömürge halkları üzerindeki psikolojik sonuçlarını analiz etmeye çalıştığı en ünlü eseri olan Yeryüzünün Lanetlileri sömürgecilik-karşıtı mücadelenin ve Üçüncü Dünya’nın özgürlüğünün manifestosu olarak bilinmektedir. Afrika’daki ulusal kurtuluş hareketlerinin ve Amerika birleşik Devletleri’ndeki Kara Panterler örgütünün esin kaynağı olmuştur. Soylu ruhlarımız ırkçıdır.
Fanon’u okuyun. Fanon, bu bastırılamaz şiddetin ne de bir bardak suda fırtına, ne barbar içgüdülerinin yeniden ortaya çıkışı ne de bir hınç olduğunu kusursuzca gösteriyor: kendine gelen insandır bu.
13 Demokrasi: Gerçek ve Hayal Noam Chomsky Pınar Yay. 266 ABD'nin dış politikasına, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği katliamlara, estirdiği teröre yönelik keskin eleştirileriyle tanıdığımız Chomsky, bu kitabında ülkemizdeki tartışmalara da ışık tutacak bir konuyu ele alıyor: Amerikanvari demokrasinin gerçek ve çirkin yüzü. Batı'nın Üçüncü Dünya ülkelerine pazarladığı demokrasiye ilişkin hayli paradoksal saptamalarda bulunuyor. ABD'de yasaklanmış olan Chomsky, Orta Amerika'dan Orta ve Uzak Doğu'ya kadar sayısız örnekle Amerikanvari demokrasi etrafında oluşturulan ve ülkemizde de geçerli olan illüzyonları birer birer deşifre ediyor. 
14 İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası Sabri F. Ülgener Derin Yay. 274  Dış kalıp ve göstergeler (ister kuruluş, ister üretim teknolojisi olarak) ne kadar önemli sayılırsa sayılsınlar, onları yürütecek veya uygulayacak canlı, aktif unsurlarla (insan faktörü ve zihniyeti ile) birleştirilmedikçe fazla bir mana ifade etmezler.
15 Mülkiyet Nedir P.J.Proudhon Litera Yay. 438 1848 devriminden önce, 1840’da yayınlanan bir eser P. J. Proudhon’un “Mülkiyet Nedir”i. Fikirleriyle 19. Yüzyıl Avrupa’sının entelektüel iklimini oldukça etkilemiş bir düşünür ve kendisine ilk defa kaos ve terör anlamına gelmediğini vurgulayarak Anarşistim diyen biridir. “Mülkiyet Nedir” kitabı Özel Mülkiyetin hırsızlık ve soygun olduğunu zamanın ekonomistleri ve düşünürlerinin tezlerini ele alarak analitik bir yöntemle çürüten, daha sonraları ona karşı kimi zaman sert ve haksız saldırıları yapan Marx ve Marksistleri de etkileyen bir eserdir.
16  Ahlak ve Yasama İlkeleri Jeremy Bentham Litera Yay. 286 Birey – toplum uzlaşmasını ideal bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlayacak hukuk ve ahlak hakkında yazılmış bir siyaset felsefesi klasiği.
17 Kültürel Konumlanış Homi K.Bhabha İnsan Yay. 472 Kültürel Konumlanış’da Bhabha; sömürgeci taklit, melezlik ve toplumsal eşiktelik gibi kavramları yeniden tasavvur eder ve bununla, kültürel üretimin en kararsız ve en sınırları zorlayıcı olduğu zaman en verimli olduğunu öne sürmeyi amaçlar. Fikrî rahatlığı, bizatihi teorinin pratik toplumsal değişime katkı yapabileceği inancıyla birleştiren bir ses tonuyla, Bhabha bu çağın önde gelen sömürge sonrası teorisyenlerinden biri olmuştur.
18 Gerçek Kendilik James.F.Masterson Litera Yay. 254 Masterson, gelişimsel duraklamaların kendiliğin gelişimini duraklattığını tespit etti. Bütün kişilik bozukluklarının aslında birer kendilik bozukluğunu ifade etti. Kendilik kavramının ayrı bir zihinsel yapı olduğunu, kendine ait bir gelişim çizgisi olduğunu, kendine ait psiko-patolojisi bulunduğunu ve kendine ait tanımlanabilen kapasiteleri olduğunu gösterdi. Elinizdeki bu kitapta, sahte kendiliğin karşısındaki, sağlıklı bir bireyin gerçek kendiliğinin hikâyesini bulacaksınız.
19 Tarihte Darlık Buhranları Sabri F. Ülgener  Derin
Yay.
144 Darlık buhranları, insan yaşamı varolduğundan bu yana değişik
devirlerde meydana gelen bir hadisedir. Kapitalizmden önce bu buhranlara daha çok kuraklık, kıtlık, sel, hayvan istilaları gibi doğal afetler neden olurken,kapitalizmle birlikte insanların daha fazla kazanma hırsı işin içine girmiş spekülasyonlar ve kara borsacılık buhranlara neden olan faktörler arasında başköşeye oturmuştur. Ayrıca, ilkel dönemlerde insanlar yaşanan buhranların nedenlerini sadece manevi güçlere bağlarken, kapitalizm ile birlikte insanlar
buhranların nedenlerini insanlarda oluşan iktisadi zihniyete bağlamışlardır.(Kitaptan)
20 İnsan ve Değerleri İonna Kuçuradi Türkiye
Felsefe
Kurumu Yay.
115 İnsan ve değerlerinin silikleştiği, göreceliliğin erdemleri ezmeye başladığı bir zamanda, gidişin tersine ve tüm insanlara karşı, insan ve değerlerini gösterebilen cesurca ve "bilgi"yi esas alan bir yaklaşım. Hem meraklısına hem de felsefe dünyasına değerli bir katkı...
21 Bildiğimiz Dünyanın Sonu / Yirmi Birinci Yüzyılın Sosyal Bilimi İ.Wallerstein Metis Yay. 288 21. Yüzyılın ilk on yıllarının bu iki anlamda da bir altüst oluşa sahne olacağını söyleyen Wallerstein, bu altüst oluşun bir belirsizlik olarak önümüzde durduğuna dikkat çekiyor: Tehlikleri ve imkânlarıyla bir belirsizlik... Bir yandan bu belirsizlik döneminin koşullarına, ama bir yandan da bizim gerçekten ne istediğimize, tercihlerimizi ne yönde yaptığımıza, yaratıcılığımıza bağlı olarak şekillenecek bir gelecek bu... 
22 Avrupa ve Batı Miti § Bir Tarihin İnşası Georges Corm İletişim Yay. 364 “Batılılar”a yönelik önyargıların dayanaklarını araştıran bu kitap, Avrupa’nın tarihine ilişkin şu temel soruyu soruyor: Mozart’tan Hitler’e uzanan yolda neler oldu? Tarihi yeniden okurken bugün dünyayı sarsan çatışmaları daha açık biçimde görebilmemizi sağlayan bu ilginç araştırma, Avrupa tarihinin saklanan yönlerini sergilerken eksik bırakılan bağlantıları işaret ediyor, “kurgulanmış” olanların ise “büyüsünü bozuyor”.
23 Phaidon Ruh Üzerine Humanitas Yunan ve Latin Klasikleri Platon Kabalcı 272 Platon’un ölümsüz eserleri arasında yer alan ve ilk kez Yunanca özgün metinden Türkçeye çevrilen Phaidon, Sokrates’in ölümle yüzleşme anını konu ederken aslında hakiki bir filozofun ölümle karşı karşıya kaldığı anda takınması gereken tavrı dile getirir: son anlarını nasıl korkusuzca, nasıl kayıtsızca, nasıl ironiyle yaşaması gerektiğini. Bu yüzden bu eser yalnızca teori ve savlardan ibaret salt bir felsefe metni olarak değil, arka plandaki Sokrates ruhunu duyumsamak için de okunmalı.Sayfayı Paylaş :