HESABIM
GİRİŞ YAP

Hoşgeldiniz! Hesabınıza buradan giriş yapabilirsiniz.Yardım
ya da
YENİ HESAP OLUŞTUR

Bilgilerinizi girerek yeni bir hesap edinebilirsiniz.Düşünce eserlerinden oluşan 4.sınıf kitap listemiz....

 

4.SINIF KİTAP LİSTESİ

 

KİTABIN ADI

KİTABIN YAZARI

KİTABIN YAYINEVİ

SAYFA S.

  KONUSU

1

Düşün ve Toplum

Ilkay SUNAR

Doruk Yay.

232

Neyi nasıl tartışmamız gerektiğinin yöntemine dair…Özünde sosyal bilimler felsefesi çalışmasıdır.

2

Metod Üzerine Konuşma

DESCARTES

Paradigma Yay.

76

Descartes’in entellektüel otobiyografisi ve felsefesinin özeti…

3

Türk Düşününde Batı Sorunu

Niyazi BERKES

Yapı Kredi Yay.

276

Türkiye’de artçı etkileri günümüze kadar ulaşan siyasi ve düşünsel krizleri daha iyi yorumlamak için bir rehber niteliğinde.

4

Doğu ve Batı

Rene GUENON

Hece Yay.

215

Batı dünyasının medeniyet ve ilerleme konusunda düştüğü hataları,kısaca dünya ölçüsünde  hükümranlık sağlamış kafa yapısının temel eleştirisi.

5

İslam ve Modern İnsanın Çıkmazı

Seyyid Hüseyin NASR

İnsan Yay.

272

Hem doğuda hem batıda yaşayan modern insanın karşı karşıya bulunduğu ana sorunları gündeme getirme ve açmazları çözme konusunda İslami geleneğin öğretilerini sunma amacıyla yazılmış.

6

Özgürlük Üzerine

John Stuart MİLL

Litera Yay.

198

John Stuart Mill bu eserinde bir vatandaş olarak insanın özgürlükleri üzerinde durmuş ve bu özgürlüklerin genişletilmesi konusunda bugün vatandaşlar olarak bizlerin de istifade ettiği hakların kazanılmasına katkı sağlamıştır. Bu özelliği onu Siyaset felsefesinin büyük düşünürleri arasına sokmuştur.

7

Yaralı Bilinç

Daryush SHAYEGAN

Metis Yay.

192

Tarihte geride kalmış ve değişimler şenliğine katılmamış uygarlıklardaki zihin çarpıklıkları üzerine bir denemedir.

8

Marks'ın İnsan Anlayışı

Erich FROMM

Say Yay.

133

Marx, toplumsal olandaki değişimin kalıcılığını bireydeki bilinçle eşlemektedir. Gerçektende Marx, Comte ve Durkheim’e göre bireye atfettiği değerle ayrışır. Erich Fromm ise Marx’ı çok iyi anladığını okuyucuya hissettiriyor. Ve Marx’ın bireye atfettiği değeri satırlarına taşıyor. Kısa bir Marx okuması sayabiliriz eseri. Gayet öz ve Marksist düşüncenin temel dinamiklerini açıkça anlaşılır bir şekilde ortaya koyabilmiş Fromm.

9

Bir Medeniyetin Eşiğinde

Cemil MERİÇ

İletişim Yay.

431

Kendi deyimiyle ‘çağdaş avrupa,en aydınlık taraflarıyla Hint’in bir devamıdır.’

10

Simülakrlar ve Simülasyon Teorisi

Jean BAUDRİLLARD

Doğu-Batı Yay.

221

20. yüzyılın en önemli kuramlarından biri Jean Baudrillar’ın "Simülasyon" kuramıdır. Simülakrlar ve Simülasyon kitabında iletişim, sinema, medya, reklam, bilimkurgu alanlarında "gerçek" ve "hakikat" düzeneklerinin birbirleriyle nasıl yer değiştirdiği çarpıcı bir dille anlatılmaktadır.

11

Rönesans Avrupası

Halil İNALCIK

İş Bankası Yay.

400

Avrupa'da Rönesans'ın ve Aydınlanmanın nasıl doğup geliştiğine dair son derece başarılı ve yeterli bir çalışma.

12

Sosyolojik Düşünmek

Zygmunt BAUMAN

Ayrıntı Yay.

304

Sosyolojik Düşünmek, herkesin sosyolojinin anlamı ve işlevi, sosyolojide değişik tarzlar ve yaklaşımlar üzerine bilgilenmesini sağlayacak önemli bir kaynak.
Bauman, sosyolojinin inceleme konusu olan ikilik ve karşıtlıkları çokboyutlu bir bakışla irdeliyor: Birey olma ile toplum içinde var olma arasındaki bütünlük ve çatışma; toplumların ya da genel olarak insan gruplarının kendini ve karşıtını tanımlaması; birey ile grup, doğa ile kültür, millet ile devlet, birliktelik ile ayrılık, bireysel varlığını koruma ile ahlaki yükümlülük arasındaki çatışmalar, kitapta incelenen ikiliklerden bazıları.

13

Yeryüzünün Lanetlileri

Frantz FANON

Versus Kitap

314

Frantz Fanon’un sömürgeciliğin sömürge halkları üzerindeki psikolojik sonuçlarını analiz etmeye çalıştığı en ünlü eseri olan Yeryüzünün Lanetlileri sömürgecilik-karşıtı mücadelenin ve Üçüncü Dünya’nın özgürlüğünün manifestosu olarak bilinmektedir. Afrika’daki ulusal kurtuluş hareketlerinin ve Amerika birleşik Devletleri’ndeki Kara Panterler örgütünün esin kaynağı olmuştur. Soylu ruhlarımız ırkçıdır.
Fanon’u okuyun. Fanon, bu bastırılamaz şiddetin ne de bir bardak suda fırtına, ne barbar içgüdülerinin yeniden ortaya çıkışı ne de bir hınç olduğunu kusursuzca gösteriyor: kendine gelen insandır bu.

14

Demokrasi: Gerçek ve Hayal

Noam CHOMSKY

Pınar Yay.

266

ABD'nin dış politikasına, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği katliamlara, estirdiği teröre yönelik keskin eleştirileriyle tanıdığımız Chomsky, bu kitabında ülkemizdeki tartışmalara da ışık tutacak bir konuyu ele alıyor: Amerikanvari demokrasinin gerçek ve çirkin yüzü. Batı'nın Üçüncü Dünya ülkelerine pazarladığı demokrasiye ilişkin hayli paradoksal saptamalarda bulunuyor. ABD'de yasaklanmış olan Chomsky, Orta Amerika'dan Orta ve Uzak Doğu'ya kadar sayısız örnekle Amerikanvari demokrasi etrafında oluşturulan ve ülkemizde de geçerli olan illüzyonları birer birer deşifre ediyor.

15

İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası

Sabri F. ÜLGENER

Derin Yay.

274

 Dış kalıp ve göstergeler (ister kuruluş, ister üretim teknolojisi olarak) ne kadar önemli sayılırsa sayılsınlar, onları yürütecek veya uygulayacak canlı, aktif unsurlarla (insan faktörü ve zihniyeti ile) birleştirilmedikçe fazla bir mana ifade etmezler.

16

Mülkiyet Nedir

P.J.PROUDHON

Öteki Yayınları

438

1848 devriminden önce, 1840’da yayınlanan bir eser P. J. Proudhon’un “Mülkiyet Nedir”i. Fikirleriyle 19. Yüzyıl Avrupa’sının entelektüel iklimini oldukça etkilemiş bir düşünür ve kendisine ilk defa kaos ve terör anlamına gelmediğini vurgulayarak Anarşistim diyen biridir. “Mülkiyet Nedir” kitabı Özel Mülkiyetin hırsızlık ve soygun olduğunu zamanın ekonomistleri ve düşünürlerinin tezlerini ele alarak analitik bir yöntemle çürüten, daha sonraları ona karşı kimi zaman sert ve haksız saldırıları yapan Marx ve Marksistleri de etkileyen bir eserdir.

17

 Ahlak ve Yasama Yetkileri

Jeremy BENTHAM

Litera Yay.

286

Birey – toplum uzlaşmasını ideal bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlayacak hukuk ve ahlak hakkında yazılmış bir siyaset felsefesi klasiği.

18

Türkler,Müslümanlar ve Ötekiler

VOLTAİRE

Zepros Kitap

192

Eserlerinden derlenen bu kitapta Voltaire, Osmanlı zaman dilimini kapsayan Türk/Müslüman tanımında, Fransız Devrimi’nin temelini atan görüşlerindeki ahlaki tutumu Türklerden esirgemeyerek Türkleri de İslamiyeti de bir ansiklopediste yaraşır şekilde kaleme almış, Türklerin çağdaş ve evrensel düzeyini araçları ile ifade etmiştir. Bu yansızlığıyla ansiklopedist kişiliğini ve mürekkebini kirletmeyen edip, nam-ı diğer Voltaire, ne tesadüf ki Türklere karşı olduğu kadar devrime de karşıdır. 

19

Kültürel Konumlanış

Homi K.BHABHA

İnsan Yay.

472

Kültürel Konumlanış’da Bhabha; sömürgeci taklit, melezlik ve toplumsal eşiktelik gibi kavramları yeniden tasavvur eder ve bununla, kültürel üretimin en kararsız ve en sınırları zorlayıcı olduğu zaman en verimli olduğunu öne sürmeyi amaçlar. Fikrî rahatlığı, bizatihi teorinin pratik toplumsal değişime katkı yapabileceği inancıyla birleştiren bir ses tonuyla, Bhabha bu çağın önde gelen sömürge sonrası teorisyenlerinden biri olmuştur.

20

Gerçek Kendilik

James.F. MASTERSON

Litera Yay.

254

Masterson, gelişimsel duraklamaların kendiliğin gelişimini duraklattığını tespit etti. Bütün kişilik bozukluklarının aslında birer kendilik bozukluğunu ifade etti. Kendilik kavramının ayrı bir zihinsel yapı olduğunu, kendine ait bir gelişim çizgisi olduğunu, kendine ait psiko-patolojisi bulunduğunu ve kendine ait tanımlanabilen kapasiteleri olduğunu gösterdi. Elinizdeki bu kitapta, sahte kendiliğin karşısındaki, sağlıklı bir bireyin gerçek kendiliğinin hikâyesini bulacaksınız.

21

Tarihte Darlık Buhranları

Sabri F. ÜLGENER

 DERİN YAYINLARI

144

Darlık buhranları, insan yaşamı varolduğundan bu yana değişik
devirlerde meydana gelen bir hadisedir. Kapitalizmden önce bu buhranlara daha çok kuraklık, kıtlık, sel, hayvan istilaları gibi doğal afetler neden olurken,kapitalizmle birlikte insanların daha fazla kazanma hırsı işin içine girmiş spekülasyonlar ve kara borsacılık buhranlara neden olan faktörler arasında başköşeye oturmuştur. Ayrıca, ilkel dönemlerde insanlar yaşanan buhranların nedenlerini sadece manevi güçlere bağlarken, kapitalizm ile birlikte insanlar
buhranların nedenlerini insanlarda oluşan iktisadi zihniyete bağlamışlardır.(Kitaptan)