HESABIM
GİRİŞ YAP

Hoşgeldiniz! Hesabınıza buradan giriş yapabilirsiniz.Yardım
ya da
YENİ HESAP OLUŞTUR

Bilgilerinizi girerek yeni bir hesap edinebilirsiniz.Düşünce eserlerinden oluşan 4. sınıf kitap listemiz


  4. SINIF KİTAP LİSTESİ 
 

KİTABIN ADI

YAZAR 

 YAYINEVİ

SAYFA SAYISI

  KONU
1

Düşün ve Toplum

İlkay Sunar

Doruk Yayınları

232

Neyi nasıl tartışmamız gerektiğinin yöntemine dair…Özünde sosyal bilimler felsefesi çalışmasıdır.

2

Metod Üzerine
Konuşma

Descartes

Paradigma
Yayınları

76

Descartes’in entellektüel otobiyografisi ve felsefesinin özeti…

3

Türk Düşününde
Batı Sorunu

Niyazi Berkes

Yapı Kredi
Yayınları

276

Türkiye’de artçı etkileri günümüze kadar ulaşan siyasi ve düşünsel krizleri daha iyi yorumlamak için bir rehber niteliğinde. 

4

Doğu ve Batı

Rene Guenon

Hece Yayınları

215

Batı dünyasının medeniyet ve ilerleme konusunda düştüğü hataları,kısaca dünya ölçüsünde  hükümranlık sağlamış kafa yapısının temel eleştirisi.

5

İslam ve Modern İnsanın Çıkmazı

Seyyid Hüseyin Nasr

İnsan Yayınları

272

Hem doğuda hem batıda yaşayan modern insanın karşı karşıya bulunduğu ana  sorunları gündeme getirme ve açmazları çözme konusunda İslami geleneğin öğretilerini sunma amacıyla yazılmış.

6

Özgürlük Üzerine

John Stuart Mill

Litera Yayıncılık

198

John Stuart Mill bu eserinde bir vatandaş olarak insanın özgürlükleri üzerinde durmuş ve bu özgürlüklerin genişletilmesi konusunda bugün vatandaşlar olarak bizlerin de istifade ettiği hakların kazanılmasına katkı sağlamıştır. Bu özelliği onu Siyaset felsefesinin büyük düşünürleri arasına sokmuştur.

7

Yaralı Bilinç

Daryush Shayegan

Metis Yayınları

192

Tarihte geride kalmış ve değişimler şenliğine katılmamış uygarlıklardaki zihin çarpıklıkları üzerine bir denemedir.

8

Hapishanenin Doğuşu

Michel Foucault

İmge Kitap

445

Kendini öne çıkaran iktidar, bireyin oluşmasını engellemiştir; oysa karanlıklara çekilen modern iktidar herkesi bireyselleştirmek istemektedir; çünkü bireyselleştirmek, gözetim altında tutmak ve cezalandırmak, yani egemen olmak demektir.

9

Bir Medeniyetin Eşiğinde

Cemil Meriç

İletişim Yayınları

431

Kendi deyimiyle ‘çağdaş avrupa,en aydınlık taraflarıyla Hint’in bir devamıdır.’

10

Simülakrlar ve
Simülasyon Teorisi

Jean Baudrillard

Doğu-Batı Yayınları

221

20. yüzyılın en önemli kuramlarından biri Jean Baudrillar’ın "Simülasyon" kuramıdır. Simülakrlar ve Simülasyon kitabında iletişim, sinema, medya, reklam, bilimkurgu alanlarında "gerçek" ve "hakikat" düzeneklerinin birbirleriyle nasıl yer değiştirdiği çarpıcı bir dille anlatılmaktadır.

11

Sosyolojik Düşünmek

Zygmunt Bauman

Ayrıntı Yayınları

304

Sosyolojik Düşünmek, herkesin sosyolojinin anlamı ve işlevi, sosyolojide değişik tarzlar ve yaklaşımlar üzerine bilgilenmesini sağlayacak önemli bir kaynak. Bauman, sosyolojinin inceleme konusu olan ikilik ve karşıtlıkları çokboyutlu bir bakışla irdeliyor: Birey olma ile toplum içinde var olma arasındaki bütünlük ve çatışma; toplumların ya da genel olarak insan gruplarının kendini ve karşıtını tanımlaması; birey ile grup, doğa ile kültür, millet ile devlet, birliktelik ile ayrılık, bireysel varlığını koruma ile ahlaki yükümlülük arasındaki çatışmalar, kitapta incelenen ikiliklerden bazıları.

12

Yeryüzünün Lanetlileri

Frantz Fanon

Versus Kitap

314

Frantz Fanon’un sömürgeciliğin sömürge halkları üzerindeki psikolojik sonuçlarını analiz etmeye çalıştığı en ünlü eseri olan Yeryüzünün Lanetlileri sömürgecilik-karşıtı mücadelenin ve Üçüncü Dünya’nın özgürlüğünün manifestosu olarak bilinmektedir. Afrika’daki ulusal kurtuluş hareketlerinin ve Amerika birleşik Devletleri’ndeki Kara Panterler örgütünün esin kaynağı olmuştur. Soylu ruhlarımız ırkçıdır. Fanon’u okuyun. Fanon, bu bastırılamaz şiddetin ne de bir bardak suda fırtına, ne barbar içgüdülerinin yeniden ortaya çıkışı ne de bir hınç olduğunu kusursuzca gösteriyor: kendine gelen insandır bu.

13

Demokrasi:
Gerçek ve Hayal

Noam Chomsky

Pınar Yayınları

266

ABD'nin dış politikasına, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği katliamlara, estirdiği teröre yönelik keskin eleştirileriyle tanıdığımız Chomsky, bu kitabında ülkemizdeki tartışmalara da ışık tutacak bir konuyu ele alıyor: Amerikanvari demokrasinin gerçek ve çirkin yüzü. Batı'nın Üçüncü Dünya ülkelerine pazarladığı demokrasiye ilişkin hayli paradoksal saptamalarda bulunuyor. ABD'de yasaklanmış olan Chomsky, Orta Amerika'dan Orta ve Uzak Doğu'ya kadar sayısız örnekle Amerikanvari demokrasi etrafında oluşturulan ve ülkemizde de geçerli olan illüzyonları birer birer deşifre ediyor. 

14

İktisadi Çözülmenin
Ahlak ve Zihniyet
Dünyası

Sabri F. Ülgener

Derin Yayınları

274

Dış kalıp ve göstergeler (ister kuruluş, ister üretim teknolojisi olarak) ne kadar önemli sayılırsa sayılsınlar, onları yürütecek veya uygulayacak canlı, aktif unsurlarla (insan faktörü ve zihniyeti ile) birleştirilmedikçe fazla bir mana ifade etmezler.

15

Mülkiyet Nedir

Pierre-Joseph Proudhon

Öteki Yayınları

438

1848 devriminden önce, 1840’da yayınlanan bir eser P. J. Proudhon’un “Mülkiyet Nedir”i. Fikirleriyle 19. Yüzyıl Avrupa’sının entelektüel iklimini oldukça etkilemiş bir düşünür ve kendisine ilk defa kaos ve terör anlamına gelmediğini vurgulayarak Anarşistim diyen biridir. “Mülkiyet Nedir” kitabı Özel Mülkiyetin hırsızlık ve soygun olduğunu zamanın ekonomistleri ve düşünürlerinin tezlerini ele alarak analitik bir yöntemle çürüten, daha sonraları ona karşı kimi zaman sert ve haksız saldırıları yapan Marx ve Marksistleri de etkileyen bir eserdir.

16

 Ahlak ve Yasama
İlkeleri

Jeremy Bentham

Litera Yayıncılık

286

Birey – toplum uzlaşmasını ideal bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlayacak hukuk ve ahlak hakkında yazılmış bir siyaset felsefesi klasiği.

17

Kültürel Konumlanış

Homi K. Bhabha

İnsan Yayınları

472

Kültürel Konumlanış’da Bhabha; sömürgeci taklit, melezlik ve toplumsal eşiktelik gibi kavramları yeniden tasavvur eder ve bununla, kültürel üretimin en kararsız ve en sınırları zorlayıcı olduğu zaman en verimli olduğunu öne sürmeyi amaçlar. Fikrî rahatlığı, bizatihi teorinin pratik toplumsal değişime katkı yapabileceği inancıyla birleştiren bir ses tonuyla, Bhabha bu çağın önde gelen sömürge sonrası teorisyenlerinden biri olmuştur.

18

Gerçek Kendilik

James F. Masterson

Litera Yayıncılık

254

Masterson, gelişimsel duraklamaların kendiliğin gelişimini duraklattığını tespit etti. Bütün kişilik bozukluklarının aslında birer kendilik bozukluğunu ifade etti. Kendilik kavramının ayrı bir zihinsel yapı olduğunu, kendine ait bir gelişim çizgisi olduğunu, kendine ait psiko-patolojisi bulunduğunu ve kendine ait tanımlanabilen kapasiteleri olduğunu gösterdi. Elinizdeki bu kitapta, sahte kendiliğin karşısındaki, sağlıklı bir bireyin gerçek kendiliğinin hikâyesini bulacaksınız.

19

Tarihte Darlık Buhranları

Sabri F. Ülgener

Derin Yayınları

144

Darlık buhranları, insan yaşamı varolduğundan bu yana değişik devirlerde meydana gelen bir hadisedir. Kapitalizmden önce bu buhranlara daha çok kuraklık, kıtlık, sel, hayvan istilaları gibi doğal afetler neden olurken,kapitalizmle birlikte insanların daha fazla kazanma hırsı işin içine girmiş spekülasyonlar ve kara borsacılık buhranlara neden olan faktörler arasında başköşeye oturmuştur. Ayrıca, ilkel dönemlerde insanlar yaşanan buhranların nedenlerini sadece manevi güçlere bağlarken, kapitalizm ile birlikte insanlar buhranların nedenlerini insanlarda oluşan iktisadi zihniyete bağlamışlardır (Kitaptan alıntıdır).

20

İnsan ve Değerleri

İonna Kuçuradi

Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları

115

İnsan ve değerlerinin silikleştiği, göreceliliğin erdemleri ezmeye başladığı bir zamanda, gidişin tersine ve tüm insanlara karşı, insan ve değerlerini gösterebilen cesurca ve "bilgi"yi esas alan bir yaklaşım. Hem meraklısına hem de felsefe dünyasına değerli bir katkı...

21

Bildiğimiz Dünyanın Sonu / Yirmi Birinci Yüzyılın Sosyal Bilimi

Immanuel Wallerstein

Metis Yayıncılık

288

21. Yüzyılın ilk on yıllarının bu iki anlamda da bir altüst oluşa sahne olacağını söyleyen Wallerstein, bu altüst oluşun bir belirsizlik olarak önümüzde durduğuna dikkat çekiyor: Tehlikleri ve imkânlarıyla bir belirsizlik... Bir yandan bu belirsizlik döneminin koşullarına, ama bir yandan da bizim gerçekten ne istediğimize, tercihlerimizi ne yönde yaptığımıza, yaratıcılığımıza bağlı olarak şekillenecek bir gelecek bu... 

22

Avrupa ve Batı Miti §
Bir Tarihin İnşası

Georges Corm

İletişim Yayınları

364

“Batılılar”a yönelik önyargıların dayanaklarını araştıran bu kitap, Avrupa’nın tarihine ilişkin şu temel soruyu soruyor: Mozart’tan Hitler’e uzanan yolda neler oldu? Tarihi yeniden okurken bugün dünyayı sarsan çatışmaları daha açık biçimde görebilmemizi sağlayan bu ilginç araştırma, Avrupa tarihinin saklanan yönlerini sergilerken eksik bırakılan bağlantıları işaret ediyor, “kurgulanmış” olanların ise “büyüsünü bozuyor”.

23

Düşünmenin Alfabesi

Yasin Ramazan Başaran

Babil Kitap

144

Mantık bilimine kısa bir giriş niteliğindeki eserin odağında argümanlar ve bunların geçerlilikleri yer alıyor.

24

Batı Düşüncesi Felsefi Temelleri

Ahmet Cevizci &
Kasım Küçükalp

İsam Yayınları

252

Batı düşüncesinin adeta röntgenini çekmeyi deneyen eser arka planda yer alan temel kavramları göstermeyi amaçlıyor.

25

Etik

İoanna Kuçuradi

Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları

201

Ahlak felsefenin Türk dünyasında önde gelen teorisyenlerinden biri olan İoanna Kuçuradi hem kendi değer teorisini hem de etiğe değer temelli bir bakışı deniyor.

26

Diyalektik Materyalizme Giriş

August
Thalheimer

Yordam Kitap

192

Bu kısa kitap marksist teorisyenlere göre analitik düşüncenin ötesinde bir eşik olarak görülen diyalektik materyalizmin tarihini ortaya koymaya çalışıyor. Thalheimer'in üniversitede verdiği derslerden oluşan kitap Batı ve Doğu düşünce geleneklerinde diyalektik materyalizmi araştırıyor. Eser, diyalektik materyalizmin üst düzey bir eleştirel düşünüş olduğu iddiası üzerine kuruludur.

27

Görme Biçimleri

John Berger

Metis Yayıncılık

166

Görme olayının eleştirisinin denendiği kitapta Berger yağlı boya tablolardan günümüz reklam endüstrisine örneklerle işe başlıyor.

28

Türkçenin Sırları

Nihad Sami Banarlı

Kubbealtı Neşriyat Yayınları

317

Kitabı bir Türk dil devrimi eleştirisi olarak görmek pekala mümkün. Fakat dilin tarihselliği göz önüne alındığında bu eleştirinin haklılık payı var mı? Dillere tarihselliği göz ardı edilerek yapılan müdahalelerin ne gibi yozlaşmalara dilin ilişkili olduğu kültür alanlarında nasıl değişikliklere yol açacağına eğiliyor Banarlı. Dil milliyetçiliği olarak nitelenebilecek temel düşüncesi Türk dilinin zenginliğine odaklanıyor. Bu zengiliği ortaya koymak için de Türk dilinin kadim ustalarından alıntılar yapıyor.

29

Denemeler

David Hume

Pinhan
Yayıncılık

219

Hume'un bu eseri deneme türünün nitelikli bir örneğidir. Eserde duygular, ahlak, yaşam ve beğeni üzerine denemeler mevcut. Bütün bu denemelerin Hume'un genel düşünce sisteminde karşılıkları var. Hume modern düşünceye bilgi-değer bağlamında yön veren isimlerden biri ve denemeler de bu görüşlerine daha çok duygusal yönden yer verdiği belki de retorik olarak niteleyebileceğimiz sayfalara sahip.


Sayfayı Paylaş :