HESABIM
GİRİŞ YAP

Hoşgeldiniz! Hesabınıza buradan giriş yapabilirsiniz.Yardım
ya da
YENİ HESAP OLUŞTUR

Bilgilerinizi girerek yeni bir hesap edinebilirsiniz.Her sene yeni ilave kitaplarla zenginleştirdiğimiz kitap havuzumuz

  KİTAP ÖNERİLERİ
  KİTABIN ADI YAZAR   YAYINEVİ

SAYFA
SAYISI

TÜR   KONU
1 Mevlânâ Fîhi Mâ Fîh İz Yayıncılık 359 Tasavvuf “Onun içindeki odur” veya “ne varsa onda var” anlamına gelen bu eserde, Mevlâna'nın bazı sohbetleri sırasında sorulan sorulara verdiği cevaplara; tasavvuf, din, ahlak ve felsefe ile ilgili görüşlerini anlattığı; dünya, insan ve şiir anlayışından söz ettiği konuşmalarına yer verilmiştir.
2 İbn Haldun Mukaddime Dergâh Yayınları 1217 İslam - Felsefe Sosyolojinin henüz bilim olmadığı dönemlerde, İbn-i Haldun bu eseri bize kazandırmıştır. Muklaka okuyun; özellikle asabiye ilkesini çok dikkatli okuyun: Toplumların ilkellikten uygarlığa doğru ilerlemesini sağlayan temel toplumsal bağı anlattığını göreceksiniz.
3 Niyazi Berkes Türk Düşününde Batı Sorunu Yapı Kredi Yayınları 276 Düşünce - Siyaset Türkiye’de artçı etkileri günümüze kadar ulaşan siyasi ve düşünsel krizleri daha iyi yorumlamak için bir rehber niteliğinde.
4 Hilmi Ziya Ülken  Türk Tefekkürü Tarihi Yapı Kredi Yayınları 354 Felsefe Yayımlandığı yıllardan itibaren alanındaki bütün araştırmalara kaynaklık eden ve bir "klasik" hâline gelen bu yapıtın yeniden basımı bugüne kadar mümkün olmamıştır. Türk düşüncesinin temel taşlarından olan Türk Tefekkürü Tarihi , 70 yıl sonra hâlâ yeri doldurulamamış bir başucu kitabı. 
5 Necati Öner İnsan Hürriyeti Divan Kitap 133 Felsefe - Düşünce Sık sık kullanılan hürriyet kelimesi ile farklı anlamlar kastedildiği için herkes tarafından kabul edilebilecek bir tanım yapmak mümkün görülmemektedir. Anlamlar, onu kullananın felsefi inancına, siyasi görüşüne göre değiştiği gibi, kelimenin kullanıldığı alanların farklılığına göre de değişir. 
6 İdris Küçükömer Düzenin Yabancılaşması (Batılılaşma) Kapı Yayınları 208 Siyaset Türkiye’nin Meseleleri üzerine kafa yoran herkesin okuması gereken bir kitap
7 Gazzâli el-Munkız
Mine'd-Dalâl
(Hakikat Arayışı)
Ketebe Yayınevi 96 Din - Felsefe Gençlik çağından beri hakikati nasıl araştırdığını, taklidî akidelerden kurtulup “yakîn” hasıl etmek için ne yolda çalıştığını açıkladığı ve ömrünün son dönmelerinde yazdığı risalesidir. 
9 Edmond Rostand Cyrano de Bergerac Remzi Kitabevi 280 Tiyatro Cyrano de Bergerac karakterinin en belirgin yönü, güçlü kişilerle mücadele cesareti, ahlaki kaygıları ve hitabet gücüdür. Öte yandan zeki, cesur ve çirkinliğinden ötürü acı çeken ana karakteriyle bu tiyatro eseri, çeşitli nedenlerle toplumun dışladığı kişilere ve ezilenlere yakılmış bir ağıttır.
10 Cemil Meriç Bu Ülke İletişim Yayınları 339 Kültür - Sosyoloji Meriç’in “aynı kaynaktan fışkırdılar” dediği eserler dizisinin önemli bir halkası. Bir çağın, bir ülkenin vicdanı olmak isteği Meriç’in bütün çabasına her zaman yön vermiştir: “Bu sayfalarda hayatımın bütünü, yani bütün sevgilerim, bütün kinlerim, bütün tecrübelerim var. Bana öyle geliyor ki, hayat denen mülakata bu kitabı yazmak için geldim; etimin eti, kemiğimin kemiği.” Bu Ülke , Meriç’in sürekli etrafında dolandığı Doğu-Batı sorunu yanında, sol-sağ kutuplaşmasına ve kalıplaşmasına ilişkin önemli tesbit ve aforizmalarını da içeriyor.
11 Dostoyevski Karamazov Kardeşler İletişim Yayınları 1002 Roman Sadece romana getirdiği yeni teknik imkânlar açısından değil, insanlararası gündelik ilişkilerin bütün bir sosyal yapıyı nasıl derinden ve geri dönülemez bir biçimde etkilediğini göstermesi bakımından da klasikler arasındaki yerini muhafaza ediyor.
12 Mevlânâ Şiblî Numânî Sîretü'n-Nebî
(Son Peygamber
Hz. Muhammed)
İz Yayıncılık 704 Siyer Ünlü İslam bilgini İmam Şiblî Numânî’nin kaleme aldığı ve öğrencisi Süleyman en-Nedvî’nin yayına hazırladığı Siretü’n-Nebî adlı eser, Hz. Peygamber’in (s.a.v) hayatını bütün yönleriyle ortaya koymaktadır. 
13 Tolstoy Diriliş İletişim Yayınları 553 Roman Tolstoy, yıllarca üzerinde düşündüğü ve pek çok kuramsal eser yazdığı insanlık sorunlarını bu kitapta edebî bir kurgu içinde ele aldı. Diriliş sadece Sibirya'ya giden bir mahkûm kafilesinin yolculuğunu değil, yaşamın anlamını kavramak adına kişinin kendini yeniden var etme sürecini anlatan bir başyapıttır. 
14 Victor Hugo Sefiller İletişim Yayınları 1606
(2 Cilt)
Roman Fransız Edebiyatı'nın en büyük romantik şair ve dramacılarından olan Victor Hugo, en önemli başyapıtı olan bu eserde, Paris halkının yaşamını, acılarını ve entrikalarını esrarengiz ve gizemli bir dille gözler önüne serer. 
15 Rafet Elçi Ahrâr Litera Yayıncılık 640 Roman Çarpıcı bir felsefe, büyüleyici bir aşk, hayran bırakan bir tarih ve şiddetli bir tasavvuf romanı.
16 İbn Sina - İbn Tufeyl Hay bin Yakzan Yapı Kredi Yayınları 176 Doğu Klasiği 9. yüzyılda Yunancadan Arapçaya çevrilen Salaman ve Absal öyküsü, başta İbn Sina’nın Hay bin Yakzan ’ı olmak üzere, birçok İslam düşünürünün yapıtlarına kaynaklık etti. Genellikle alegorik öyküler ya da öykümsü anlatılar olan bu yapıtlardan sadece biri, roman boyutlarına ulaştı ve bütün benzerlerini gölgede bıraktı: 12. yüzyılda Endülüslü İşraki düşünür İbn Tufeyl’in yazdığı  Hay bin Yakzan ya da Esrarü’l-Hikmeti’l-Meşrikiye . Bu ilk “felsefi roman” ve ilk “robinsonad”, Tanpınar’ın deyişiyle “Müslüman âleminin tek romanı”, 14. yüzyıldan başlayarak bellibaşlı Avrupa dillerine çevrildi; Defoe, Bacon, Spinoza ve More gibi pek çok düşünür ve sanatçı üzerinde etkili oldu.
17 Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi A'mâk-ı Hayâl Ketebe Yayınevi 288 Roman A’mâk-ı Hayâl , son devir Türk edebiyatımızın klasikleşmiş eserleri arasında mümtaz bir yere sahiptir. Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi’nin eserin başında zikrettiği gibi; “Bu kitabı, hakikat endişesi taşıyan vicdanlar, sona dair konuları seven insanlar, zevkle okuyabilirler.”
18 Cemil Meriç Bir Medeniyetin Eşiğinde İletişim Yayınları 431 Tarih - Düşünce Cemil Meriç'in ilk telif eseri ve yazarın düşünce serüveninde bir dönüm noktası. Avrupa dışı kültürler ve Doğu, yazarın "tecessüslerin coğrafyasına" Hint'le, Hint Edebiyatı çalışmasıyla girdi. "Olemp'i ararken Himalaya çıkmıştı" karşısına. Kitap, alışılmış edebiyat tarihi ve incelemesi kalıbına uymaz. Meriç'in Doğu'yu ve "mazlum medeniyetler"i Türkiye'nin düşünce gündemine sokma çabasının ilk ifadesi, hatta manifestosudur: "Hint, bir kitabın ilk cümlesi. Onu sizler için yazdım."
19 Stefan Zweig Vicdan Zorbalığa Karşı Can Yayınları 248 Deneme Yazarın totaliter rejimlere yönelttiği eleştirel bir kitap. Katı ideolojilerin beraberinde getirdiği tehlikelerin göz önüne serildiği, insanca yaşamak için düşünce özgürlüğünün, hoşgörünün altının çizildiği bir eser. 
20 Arthur Schopenhauer Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine Say Yayınları 144 Felsefe - Düşünce “Sürekli yiyerek bir kimse midesini bozar ve böylelikle bütün bedenine zarar verirse zihin de düşünce malzemesiyle lüzumundan fazla beslenerek boğulabilir. Çünkü bir kimse ne kadar fazla okursa okuduklarından kalan izler de kaçınılmaz olarak o kadar az olacaktır; zihin, üzerine tekrar tekrar yazı yazılan bir tablete benzer. Derin derin düşünmeye zaman yoktur ve okunan şeyler ancak derin düşünmeyle hazmedilebilir.”
21 Albert Einstein Benim Gözümden Dünya Alfa Yayınları 115 Felsefe - Düşünce Benim Gözümden Dünya 'da, Albert Einstein'ın hayata, yaşadığı dünyaya ve bilimsel çalışmalarına dair görüşlerini bulacaksınız. Büyüleyici, esprili ve zekice gözlemler, büyük bir kalbi ve az rastlanır bir aklı açığa vuran samimi itiraflar.
22 Aliya İzzetbegoviç Doğu - Batı Arasında İslam Ketebe Yayınevi 400 Düşünce Felsefe, sanat ve sosyoloji gibi disiplinlerin kültürel öğelerle etkileşimlerini temel alan bir düşünce sistematiği inşa eden İzetbegoviç, İslam’ın kuşatıcı ve dönüştürücü özüne doğru bir yol izliyor. Doğu’da ve Batı’da, İslam’ın bütün güzelliklerini tıpkı güneşin hareketlerini takip eder gibi modern dünyanın karanlık yanlarına ulaştırmak isteyen bu eser aynı zamanda örnek bir yaşamın da ürünü.
23 Sabri F. Ülgener Zihniyet, Aydınlar ve İzmler Der Yayınevi 250 Düşünce - İktisat Ülgener, Zihniyet, Aydınlar ve İzmler aracılığıyla ülke aydınlarını âdeta bir entelektüel iç hesaplaşmaya davet eder.  Bu çağrıların yankı bulması ise ancak Ülgener’in yakındığı zihnî kalıpların ve önyargıların yıkılmasıyla mümkün olacaktır.
24 Tolstoy Bilgelik Takvimi (Tolstoy’un Günlüğü) Kaknüs Yayınları 400 Günlük Yılın her günü için önemli bir konu ve o konu hakkında kutsal kitapların, peygamberlerin ve en önemli düşünürlerin sözleri… Tolstoy'un kendi seçtiği sözler ve kendi yorumları… Kolay okunan ve insana tek başına yetebilecek kadar bilgi ve düşünce barındıran bir kitap. 
25 Arthur Schopenhauer Merhamet Dergâh Yayınları 155 Felsefe - Düşünce İnsandaki merhamet duygusu temelinde şiddetli bir zekânın keskin tespitleri ve netice olarak kızdığımız, nefret ettiğimiz insanlara bile neden merhamet duymamız gerektiği konusunda en doğru şeyi söylüyor: Ne kadar ukala ve kibirli olduğuna bakma, ne kadar acı çekiyor diye düşün; çünkü hepimiz aynı acıların kardeşiyiz. 
26 Stefan Zweig İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar Can Yayınları 256 Deneme İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar , tarihteki belirleyici anlar üstüne kısa denemelerden oluşuyor. Stefan Zweig, çevrelerindeki geçici koşulların dayattığı sınırları aşabilen Fatih Sultan Mehmet, Händel, Dostoyevski, Tolstoy, Lenin gibi “yaratıcı bireyler”in o benzersiz anlarını anlatıyor.
27 Platon Sokrates'in Savnuması İş Bankası Yayınları 200 Felsefe - Düşünce "Savunma" bize, bir yandan İ.Ö. 4. yüzyılın Atina’sının hukuk sisteminin ve devlet düzeninin işleyiş ve zaaflarını tanıtırken bir yandan da "Yunan aydınlanmasına" direnen muhafazakâr Atina egemenlerinin, mitolojik-dinsel kadim yapıyı arkalarına alıp ünlü bir sima üzerinden gözdağı verme çabalarını göz önüne serer.
28 Rafet Elçi Şair Litera Yayıncılık 542 Roman Şaire ve şiire tapan insanların yaşadığı uçsuz bucaksız bir çöl... Acımasız toprakların şekillendirdiği yakıcı bir güzellik ve onu elde etmek için birbirine kelamın kılıcını çekmiş iki efsane şair. İnsanların sözlerine Allah'ın sözlerinin karışmasıyla neticelenen dramatik bir yarışma...  Arka planında Doğu Roma, Sasani ve Batı Türk imparatorlukları arasındaki dünya harbinin yaşandığı bu dram, kadim Arap dininin ve Arap töresinin son günlerine ağıtlar yakan bir putperestin diliyle anlatılıyor. Bir söz için yaşayıp bir söz için ölen insanların dünyasına düşen yakıcı sözler... Başdöndürücü şiirler eşliğinde yaşanan unutulmaz bir doğu masalı. Persler, Doğu Romalılar, Türkler, Ermeniler, Gürcüler, Agvanlar, Avarlar, Çinliler ve Araplar, kısacası kadim dünyanın kadim halkları bu masala şahitlik ederken kendileri adına kendileri konuşuyorlar. Bu romanın bir cevap olması için DOĞUNUN CEVABI.
29 Homi K. Bhabha Kültürel Konumlanış İnsan Yayınları 472 Felsefe - Düşünce Bhabha; sömürgeci taklit, melezlik ve  toplumsal eşiktelik gibi kavramları yeniden tasavvur eder ve bununla, kültürel üretimin en kararsız ve en sınırları zorlayıcı olduğu zaman en verimli olduğunu öne sürmeyi amaçlar. Fikrî rahatlığı, bizatihi teorinin pratik toplumsal değişime katkı yapabileceği inancıyla birleştiren bir ses tonuyla Bhabha, bu çağın önde gelen sömürge sonrası teorisyenlerinden biri olmuştur.
30 Dostoyevski Yeraltından Notlar İletişim Yayınları 212 Roman Gerçek dünyadan kendini soyutlamış bir kişinin iç çatışmalarını ve hezeyanlarını konu alır. Bu roman Dostoyevski’nin daha sonra yazacağı büyük romanların ipuçlarını taşımaktadır. 
31 M. Nercati Sepetçioğlu Can Ocağında Pişen Aş İrfan Yayınevi 238 Roman Hoca Ahmet Yesevi, sadece düşüncele ve sözleriyle, hareketleri ve tertemiz ömrüyle adını sonsuza emanet eden ölümsüzlerden değildir; özünü İslam'ın nurundan alan bir ruhu, ham toprakların vatanlaşmasında maya olarak kullanabilmenin yolunu göstermiştir.
32 Orhan Pamuk  Cevdet Bey ve Oğulları Yapı Kredi Yayınları 644 Roman Orhan Pamuk’a ilk ününü getiren bu büyük roman İstanbullu bir ailenin yetmiş yıllık serüvenini hikâye ediyor. 
33 İbn Hazm Güvercin Gerdanlığı İnsan Yayınları 264 Doğu Klasiği Sevgiye ve sevenlere dair... 
34 Dostoyevski Suç ve Ceza İletişim Yayınları 660 Roman Hırsızlık ve cinayet gibi suçlar, “yüce amaç”larla işlenmesi durumunda cezasız kalabilir ve vicdanın yükünden kurtulunabilir mi? Dostoyevski’nin en çok okunan romanı olan Suç ve Ceza, yayımlandığı günden bu yana insan ideallerini ahlaki ve felsefi sorularla sınamaya devam ediyor. 
35 Ahmet Kabaklı Türkiye'yi Yoğuranlar Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları 224 Kültür Türkiye'nin geçmişinden kopmadan geleceği kucaklamasını onlar sağladılar… Onlar, bir milletin ancak dili, dini ve edebiyatıyla ayakta kalabileceğini hem söylediler hem de söylediklerini eserleriyle gerçekleştirdiler. Dilimizi kısırlaşmak, edebiyatımızı körelmek ve manevi değerlerimizi pörsümekten onlar ve onlar gibi olanlar korudular. 
36 Jean Baudrillart Simülakrlar ve Simülasyon  Doğu Batı Yayınları 230 Felsefe - Düşünce XX. yüzyılın en önemli kuramlarından biri Jean Baudrillart’ın "Simülasyon" kuramıdır. Simülakrlar ve Simülasyon Teorisi kitabında iletişim, sinema, medya, reklam, bilim kurgu alanlarında "gerçek" ve "hakikat" düzeneklerinin birbirleriyle nasıl yer değiştirdiği çarpıcı bir dille anlatılmaktadır. 
37 Tolstoy Sanat Nedir İş Bankası Yayınları 377 Sanat Sanat, bir fedakârlık abidesidir. Eğer siz fedakârlığa talip değilseniz, milyonlarca insanın ömrünü verdiği bu müesseseye katılmaya hakkınız yok demektir.
38 Friedrich Nietzsche Ecce Homo
(Kişi Nasıl Kendisi Olur)
İş Bankası Yayınları 128 Felsefe - Düşünce Ecce Homo , diğer otobiyografilere benzemeyen bir otobiyografidir. Provake edici bir biçemi kasıtlı olarak benimseyen Nietzsche.kendi felsefi duruşunu, hayatı, bitmek bilmeyen bir kendi kendini aşma güncesi olan bir dâhi kahraman yaratarak mücadeleciliğin son sınırlarına kadar zorluyor. Yazarın 1888 yılında, akli dengesini kaybetmesinden birkaç hafta önce tamamlanıp, "Kişi Nasıl Kendisi Olur?" alt başlığını taşıyan bu yapıt, Nietzsche'nin daha önceki çalışmalarının bir muhasebesini yapıp, felsefeciyi ölümünden sonra tanıyan okurlarına kendisini, nihayet, kendi terimleriyle doğru olarak anlama olanağı veriyor.
39 Sigmund Freud Psikanaliz Üzerine Say Yayınları 224 Psikoloji Psikanaliz Üzerine , Freudçu analiz konusunda bilinmesi gereken temel ve özlü bilgiler içermesi bakımından vazgeçilmez değerde bir anahtar kitap olma özelliği taşımaktadır.
40 Tolstoy İtiraflarım Kaknüs Yayınları 96 Felsefe - Düşünce Yazarın kendi ruhi bunalımlarından maneviyata sarılarak nasıl çıktığını anlatan, kolay okunan son derece sürükleyici ve tesirli bir kitap. 
41 Conford Sokrates Öncesi ve Sonrası İş Bankası Yayınları 100 Felsefe - Düşünce Cornford'un konferanslarından meydana gelmiş, İlk Doğa Filozofları Sokrates, Platon ve Aristoteles'i anlamak için son derece kolay anlaşılır ve açıklayıcı bir başlangıç kitabı.
42 Namık Kemal Renan Müdafaanamesi Akçağ Yayınları 168 Tarih - İnceleme Ernest Renan’ın İslamiyet’in bilime, kültüre, eğitime, felsefeye, ilerleme ve gelişmeye engel olduğu yönünde verdiği bir konferansa cevap niteliğinde yazılmış.
43 Masterson Gerçek Kendilik Litera Yayıncılık 254 Psikoloji Kişilik bozuklukları alanında bir otorite sayılan Masterson’ın, sağlıklı bir bireyin "gerçek kendiliğinin" hikayesi… 
44 Halil İnalcık Rönesans Avrupası (Türkiye’nin Batı Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci) İş Bankası Yayınları 400 İnceleme - Araştırma Avrupa'da Rönesans'ın ve Aydınlanma’nın nasıl doğup geliştiğine dair son derece başarılı ve yeterli bir çalışma. 
45 İlber Ortaylı Osmanlı Barışı Timaş Yayınları 240 Tarih Kitapta "Osmanlı Barışı" merkezde olmak kaydıyla Osmanlı aydınından hoşgörüsüne; Türk aile yapısı ve son asırda uğradığı dejenerasyonun boyutlarından Osmanlı saraylarının 19. yüzyılda geçirdiği değişimlere; medresenin son güneşi dediği Cevdet Paşa’nın Avrupa tarihini nasıl okuduğundan Tanzimat’ın tarikatlara bakışına ve nihayet tarihten gelen marazi taraflarımıza kadar pek çok mevzuun yoğun olarak analiz edildiği çok yönlü bir çaba ile karşılaşacaksınız. Osmanlı Barışı'nı; tarihçiliği sürekli yapılan bir antrenmana benzeten Ortaylı’nın, tarihin şaşırtıcı uçlarına açtığı yeni menfezleri olarak da görebilirsiniz.
46 Cemil Meriç Kültürden İrfana İletişim Yayınları 493 Düşünce - Sosyoloji “Kültür, Batı’nın düşünce sefaletini belgeleyen kelimelerden biri: kaypak, karanlık, samimiyetsiz. Tarımdan idmana, balıkçılıktan medeniyete kadar akla gelen ve gelmeyen düzinelerce mânâ. Kelime değil, bukalemun. İrfan, düşüncenin bütün kutuplarını kucaklayan bir kelime. İrfan kendini tanımakla başlar. Kendini tanımak, önyargıların köleliğinden kurtulmaktır, önyargıların ve yalanların. Kültür, irfana göre, katı, fakir ve tek buutlu. İrfan, insanı insan yapan vasıfların bütünü. Batı, kültürün vatanıdır. Doğu, irfanın.”
47 Kemal Tahir Devlet Ana Ketebe Yayınevi 656 Roman “Köy-şehir-halk, maksat Türk insanının cevherini bulmaktır.” diyen Tahir’in, bir imparatorluğun kuruluş dinamiklerini keşfe çıkarken insanımızın bu coğrafyada tutunmasını sağlayan tabiatını da gerek tarihî kişilikler gerek kurmaca karakterlerle yansıtması, edebiyatımızın en özel romanlarından birini ortaya çıkarır.
48 Jostein Gaarder Sofie'nin Dünyası Pan Yayıncılık 591 Roman - Felsefe 15. yaş gününü kutlamaya hazırlanan Sofi, bir gün posta kutusunda "Kimsin?" yazılı bir not bulur. Bu sorudan hareketle, bütün bir felsefe tarihinde sorulmuş soruları ve cevapları, sürükleyici bir roman kurgusu içinde anlatan Jostein Gaarder, Umberto Eco'nun, Gülün Adı 'nda Orta Çağ teolojisini romanlaştırma gücünü bu kitabında felsefede gösteriyor.
49 Turganyev Babalar ve Oğullar İletişim Yayınları 325 Roman Eski nesille nihilist gençlik arasındaki kuşak çatışmasını anlatan Babalar ve Oğullar ,  Rusya’nın çalkantılı bir dönemine Bazarov karakteriyle mercek tutuyor.
50 Ernest Hemingway Çanlar Kimin için Çalıyor Bilgi Yayınevi 496 Roman En güç koşullarda, ölümle yüz yüzeyken bile sevgi, umut, korku bütün canlılığıyla yaşanır romanda. Ortak amaç doğrultusunda, bir toplumsal kavga için ayrı ulustan bilinçli insanların öyküsüdür Çanlar Kimin İçin Çalıyor .
51 Sigmund Freud Uygarlığın Huzursuzluğu Metis Yayınları 102 Psikoloji - İnceleme Freud’un, ölümüne yakın kaleme aldığı bu eser, onun psikanalizle elde ettiği bilgilerin uygarlık temelli açıklamalarını barındırıyor. Uygarlıkla insan arasında bir gerilim olduğundan bahseden Freud, eserinde, bir vakıa olan dine psikanalist bir bakış sunmaktadır. Kitap genel itibariyle anlaşılır ve üzerine düşünülmesi gereken bir eserdir. Uygarlık ve insanın arzularının birbirine karşıtlık içinde olduğunu düşünen Freud, uygarlıktan da vazgeçemez ve bu duruma “uygarlığın huzursuzluğu” adını verir. 
52 Gulbenkian Komisyonu Sosyal Bilimleri Açın (Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor) Metis Yayınları 100 Siyaset- Bilim - Sosyoloji Sosyal  bilimlerin yeniden yapılanması için 1993 yılında Immanuel Wallerstein  başkanlığında toplanan Gulbenkian Komisyonu, sosyal bilimlerin çokça parçalanmış bu hâlinin aşılması gerektiğini düşünmektedir. Modern sosyal bilimlerin yapısı ve geleceğine yönelik tespit-önerileriyle literatürde önemli bir yeri olan bu eser, gerek sosyal bilim öğrencilerinin gerekse üniversitede öğrenim gören her öğrencinin kitaplığında yer almalıdır. 
53 Zygmunt Bauman Sosyolojik Düşünmek Ayrıntı Yayınları 264 Sosyoloji - Bilim Eser, sosyoloji öğrencilerinin yakından tanıdığı bir eser. Bunun sebebi yazarın sosyolojik birikimini gayet açık ve en basit hâliyle aktarabilmiş olmasıdır. Sosyolojinin temel meselelerine,  sosyolojik imgelem (imagination) dediğimiz bütüncül bakışı yansıtabilmiş bir yazar Bauman. Yazarın özellikle üzerinde durduğu mesele, “Biz ve Onlar” başlığı altında ele aldığı ötekileştirme ve grup dinamikleridir. Bauman’ın eserlerinin birçoğunda “biz ve onlar”ın izini görürüz. Eser, akademik kaygılarla yazılmış bir eser değildir;  gündelik sosyal gerçeklikten beslenir. Bu durum her kesimden okuyucunun eseri sıkılmadan okumasına imkân sağlamaktadır. 
54 Edward Said Şarkiyatçılık Metis Yayınları 416 Felsefe - Düşünce Edward Said bu kitabında Batılıların Doğu'yu nasıl çarpıtarak ele aldıklarını ve bunu hangi yöntemlerle gerçekleştirdiklerini ve böyle bir davranışa hangi gaye ile baş vurduklarını gözler önüne sermeye çalışırken büyük bir duyarlılıkla şu cümleleri tekrarlamaktadır: "İnsan gerçeğine böylesine uzak ve böylesine gözleri kapalı bir ilmin varlığını farketmeseydim bu kitabı yazmazdım.”
55 Erich Fromm Marks'ın İnsan Anlayışı Say Yayınları 133 Felsefe - Düşünce Gayet öz ve Marksist düşüncenin temel dinamiklerini açıkça anlaşılır bir şekilde ortaya koyabilmiş Fromm. Erich Fromm, kalemiyle okuyucuyu düşünen bir yazar.
56 Platon Timaios, Philebos ve Devlet Adamı Say Yayınları sırasıyla 116, 120, 120 Felsefe - Düşünce Platon’un olgunluk dönemi diyaloglarından olan Timaios diyalogu, etik ve politika ile metafiziği, beşerî olan ile kozmik olanı eşsiz bir biçimde bir araya getirirken aynı düzenin evrende olduğu kadar insanda ve toplumda da olduğunu ortaya koyar. Timaios , bu evren-insan-toplum üçlemesinin evren ayağının anlatıldığı eserdir. Timaios ’la beraber,  Philebos  ve  Devlet Adamı  da sırasıyla toplum ve de insandaki düzenin, kamil hâlin anlatıldığı eserlerdir.
57 Cemil Kutlutürk Hint Kutsal Metinleri: Upanişadlar Dergâh Yayınları 180 Dinî Metinler - Felsefe Yeryüzünde bir milyar civarı, Hinduizm dinine inanan insan yaşamaktadır. Doğu mistisizmi ve bilgeliğini görmek açısından Hinduizmin kutsal metinlerine bakmakta fayda var.  Eser Upanişadlar üzerinden Hinduizmin temel inanç esaslarını anlamaya yönelik bir telif eser. 
58 Teoman Duralı (Giriş ve Tercüme) Gılgamış Destanı Dergâh Yayınları 86 Edebiyat - Destan İlkçağ Akdeniz medeniyetlerini derinden, eskiçağ Ege medeniyetini de dolaylı olarak etkilemiş olan Gılgamış Destanı , Sümer şehir devletlerinden Uruk hükümdarı Gılgamış’ın, halkı için devlere ve ölümlülüğe verdiği mücadelenin hikâyesidir. Tercüme ve şerhi yapan ismin Felsefe profesörü olan Teoman Duralı olması, eseri, sıradan bir destan okumasından öteye taşımakta. 
59 Spinoza Aklın Islahı Üzerine Bir İnceleme Alfa Yayınları 156 Felsefe - Düşünce Bu eserinde Spinoza’nın asıl gayesi, insanın tabii kuvvetini bütün özellikleriyle tanımak ve eksiksiz bir yöntem keşfederek onu doğruya götürecek bir mantık haritası çizmektir.
60 Jean Jacques Rousseau Toplum Sözleşmesi Litera Yayıncılık 176 Siyaset Felsefesi "İnsan özgür doğar; fakat her yerde zincirlere vurulmuştur.” Bu unutulmaz ifade ile başladığı eserinde Rousseau, insanı köleleştiren o zincirlerden birinin daha kopmasını sağlıyor.
61 Seyyid Hüseyin Nasr Üç Müslüman Bilge İnsan Yayınları 176 Felsefe - Düşünce Nasr, İslam felsefe tarihinin üç büyük akımından Meşşâîlik, İşrâkîlik ve Tasavvufu bu akımları en iyi temsil eden birer bilgeden hareket ederek anlatıyor: İbn Sînâ (Meşşâîlik), Sühreverdî (İşrâkîlik), İbn Arabî (Tasavvuf).
62 Halil Cibran Ermiş Kaknüs Yayınları 122 Felsefe - Düşünce “Ve ben derim ki hayat, sahiden karanlıktır; insiyak olduğu zaman başka. Ve her insiyak kördür; bilgi olduğu zaman başka. Ve her bilgi beyhudedir; çalışma olduğu zaman başka. Ve her çalışma nafiledir; aşk olduğu zaman başka. Ve her ne zaman aşkla çalışırsanız kendinizi kendinize raptedersiniz ve ötekine ve Allah'a.” 
63 Ahmet Yüksel Özemre Geçmiş Zaman Olur ki Kubbealtı Neşriyat 256 Anı - Kültür Türkiye'nin ilk atom mühendisi Ahmed Yüksel Özemre, bu eserinde, çocukluğunun ve gençliğinin Üsküdar'ını ve hayatına yön veren olayları çok canlı bir üslupla anlatıyor.
64 Voltaire Candide (İyimserlik) Alfa Yayınları 170 Roman Bu anlatısında Voltaire, genç ve her şeyden habersiz Candide’yi, Alman düşünürü Leibniz’in felsefesini temsil eden Pangloss ve sağduyunun temsilcisi olan filozof Martin’le birlikte bütün dünyayı dolaştırır. Alman filozofu Leibniz’in, “Yaşadığımız dünya dünyaların en iyisidir.” mantığına karşı çıkarak yazılan 1759 tarihli Candide , Voltaire’in en önemli yapıtlarından biridir. 
65 Shakespeare Hamlet İş Bankası Yayınları 188 Tiyatro Oyunları ve şiirlerinde insanlık durumlarını dile getiriş gücüyle yaklaşık 400 yıldır bütün dünya okur ve seyircilerini etkilemeyi sürdüren efsanevi yazar, Hamlet’de aşk, akrabalık ve iktidar ilişkileri ile intikam arzusunu birbirini izleyen cinayetlerin örgüsünde ele alır
66 Sezai Karakoç Yitik Cennet Diriliş Yayınları 144 Düşünce Hz. Âdem ile başlayıp son peygamberle biten bir diriliş hikâyesi…
67 Mihail Nuayme Kendini Arayan Adam Kaknüs Yayınları 256 Roman “Sevgi hayatın özü, nefret ise ölümün irinidir. Bilin ki sevginin özü, damarlarda hür olarak akmadıkça yaşayamaz. Bu açıdan kana çok benzer. Ne zaman kanın aktığı damarlardan birini bastırırsanız, o damarı kaçınılmaz bir tehlike ve öldürücü bir hastalıkla karşı karşıya bırakırsınız. Nefret de hem nefret eden hem de edilen için ölümcül bir zehir hâline dönüşmüş, bastırılmış bir sevgiden başka bir şey değildir.” 
68 Rafet Elçi Platon'un Aşkı Litera Yayıncılık 248 Roman   Hocasının öldürülmesinin ardından Atina’yı terk eden Platon, İtalya’nın güneyindeki sahil şehri Taras’a gelir. Burada felsefesinin temellerini atmak niyetindedir. Fakat misafir olduğu evde Harmonia ile karşılaşır; Taras’ın Filozof Kraliçesi Harmonia ile… İkisi de bu karşılaşmanın neticelerinin farkındadır. Yüzyıllarca konuşulacak bir aşk doğar. Fakat aralarında bir engel vardır; Platon’un idealleri. İşte bu yüzden Platonik bir aşktır bu. Ölümsüz aşka inananlara, idealleri için yaşayanlara…
69 Stefan Zweig Satranç İnsan Yayınları 106 Hikâye Satranç , bir anlamda Avrupa düşüne, hümanizmaya yakılmış ağıttır. Ağıdı yakan da yenilginin bayrağı gibi duran bir çekip gitmeyle dünyadan ayrılmıştır.
70 Harper Lee Bülbülü Öldürmek Epsilon Yayınevi 360 Roman 1960 yılında yayımlandığından bu yana bütün edebiyat severlerin gönlünde özel bir yer edinen, Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek , Amerika’nın güneyinde yaşanan ırkçılığı ve eşitsizliği bir çocuk kahramanın, Scout Finch’in gözünden anlatıyor.
71 Seneca Tanrısal Öngörü Alfa Yayınları 100 Felsefe - Düşünce MS 65 yılında İmparator Nero’nun emriyle intihar ederek yaşama veda eden Romalı düşünür Seneca’nın Tanrısal Öngörü talih, kader ve tanrısal öngörü gibi Stoa felsefesine ilişkin belli başlı kavramların irdelendiği en önemli metinlerden biridir. Hitabet sanatının incelikleriyle örülü üslubuyla klasik bir edebiyat metni olmasının yanı sıra içeriğinin Stoacı ahlak ilkeleriyle döşeli oluşu, tanrı ve insan ilişkilerinin ayrıntılı olarak sorgulanması, iyi ve kötü değerlerinin açık ve seçik ifadelerle aydınlatılması, yaşam ve ölüm kavramlarına yaklaşımı açısından değerlendirildiğinde, Roma’dan günümüze kalan örnek bir ahlak felsefesi metni özelliği kazanır.
72 Rene Guenon Doğu ve Batı İnsan Yayınları 184 Felsefe - Düşünce Batı dünyasının, medeniyet ve ilerleme konusunda düştüğü hataları, kısaca dünya ölçüsünde  hükümranlık sağlamış kafa yapısının temel eleştirisi.
73 Daryush Shayegan Yaralı Bilinç Metis Yayınları 192 Felsefe - Düşünce Tarihte geride kalmış ve değişimler şenliğine katılmamış uygarlıklardaki zihin çarpıklıkları üzerine bir denemedir.
74 Montaıgne Denemeler İş Bankası Yayınları 272 Deneme Mükemmel bir sağduyunun ve şiddetli bir zekânın, insanlığın zihnini meşgul eden meselelere nasıl yaklaştığını gösteren çok önemli bir metin.
75 Seyyid Hüseyin Nasr İslam ve Modern İnsanın Çıkmazı İnsan Yayınları 272 Felsefe - Düşünce Hem Doğuda hem Batıda yaşayan modern insanın karşı karşıya bulunduğu ana sorunları gündeme getirme ve açmazları çözme konusunda İslami geleneğin öğretilerini sunma amacıyla yazılmış.
76 Sabri F. Ülgener Tarihte Darlık Buhranları Der Yayınevi 114 Düşünce - İktisat “İlkel dönemlerde insanlar, yaşanan buhranların nedenlerini sadece manevi güçlere bağlarken kapitalizm ile birlikte buhranların nedenlerini, insanlarda oluşan iktisadi zihniyete bağlamışlardır.” 
77 Cicero Dostluk Üzerine İş Bankası Yayınları 120 Deneme Cicero, Platon’tan esinlenerek diyalog biçiminde yazdığı  Dostluk Üzerine ’de, Quintus Mucius Scaevola, Gaius Fannius ve bu ikisinin kayınpederi Gaius Laelius’u konuşturur. Başkonuşmacı Gaius Laelius, Scipio ile dostluğundan söz eder ve dostluğun mahiyeti, nasıl insanlara bahşedildiği, faydaları, sınırları hakkında bilgece yanıtlar ve öğütler verir.
78 Jack London Martin Eden İletişim Yayınları 435 Roman Jack London yarı-otobiyografik romanı Martin Eden’de, yazar olabilmek için hayatını ortaya koyan genç bir gemi işçisinin hikâyesini anlatıyor.
79 John Stuart Mill Özgürllük Üzerine Litera Yayıncılık 198 Felsefe - Düşünce - Siyaset John Stuart Mill bu eserinde bir vatandaş olarak insanın özgürlükleri üzerinde durmuş ve bu özgürlüklerin genişletilmesi konusunda bugün vatandaşlar olarak bizlerin de istifade ettiği hakların kazanılmasına katkı sağlamıştır. Bu özelliği, onu, siyaset felsefesinin büyük düşünürleri arasına sokmuştur. 
80 Epikteos Düşünceler ve Sohbetler Kaknüs Yayınları 176 Felsefe - Düşünce Roma askerlerinin ceplerinde taşıdıkları bilgelik kitabı. Baştan sona bir hazine. İnsanlık tarihinin en kıymeti eserlerinden birisi.
81 Amin Maalouf Ölümcül Kimlikler Yapı Kredi Yayınları 136 Deneme Kimlik, insanın, zamanın içindeki incelişinde onu dünyaya bağlayan bir ayna. Amin Maalouf, Ölümcül Kimlikler 'de çok yönlü ve saydam bir sorgulamanın eşliğinde, aynadaki görüntünün tutulabileceğine işaret ediyor. Ölümcül Kimlikler , dünyanın yeni zamanlarında insanlığın küllerinden kuracağı düzenin temeline konan bilge bir taş.
82 Nureddin Topçu Var Olmak Dergâh Yayınları 136 Düşünce Her insan kendi menfaat ve iştihasını hakikat olarak kabullendiğinden ötürü asıl hakikate uzak kalan insanlık mücadeleler ile birbirini bitiriyor. Hâlbuki bu menfaatler aslında hakikati bizden saklayan ve ona ulaşmamızı engelleyen perdelerdir. Hakikate ulaşmanın yolu ise düşünme eylemine başlarken kullandığımız ölçünün ne olduğu ile ilgilidir. 
83 Said Halim Paşa Buhranlarımız ve Son Eserleri İz Yayıncılık 304 Siyasal Düşünce Buhranlarımız genel başlığı altında toplanmış bulunan yedi kitabı: Meşrutiyet, Taklitçiliğimiz, Fikir Buhranımız, Cemiyet Buhranımız, Taassup, İslâm Dünyası Neden Geri Kaldı?, İslâmlaşmak ile son olarak yazdığı ve “İslâm’ın devlet teşkilâtı, başkanı, meclisi, partileri, seçimleri, kanun koyma ve icrâ kuvvetleri ile nasıl olmalıdır?” sorusuna cevap veren İslâm Devletinin Siyasî Yapısı adlı eseri... Ayrıca “Hâtırât”ından elde bulunan bir bölüm ve I. Dünya Harbi’ne neden girdiğimizi açıklayan “Cevaplar”ı...
84 Şehristânî Milel ve Nihâl Litera Yayıncılık 488 İslam - Tarih İslam ilim mirasının çok köklü bir ögesi olan Milel ve Nihal , Müslümanların iletişim içerisinde bulunduğu farklı dinsel ve kültürel grupların tanınmasını ve anlaşılmasını konu almaktadır. 
85 Ziya Paşa Endülüs Tarihi Timaş Yayınları 528 Tarih Endülüs Devleti’nin kuruluşu, göz kamaştıran yükselişi ve hazin çöküşü dünya tarihinin önemli kırılma noktalarından biridir.
86 Selma Karışman Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Adam Smith ("Marifet” ile “Zenginlik” Arasında İki Düşünce İki Dünya) Ötüken Neşriyat 576 Ekonomi Smith'in iktisat teorisi, serbest piyasa üzerinden aklın ve ülkelerin sınırlarını aşmış bulunuyor. Fakat fiziki ve manevi sorunları yeniden aynileşen uluslar, bugün de zenginliğin değil, Ahlaki Duygular Kuramı 'nın ve Mârifetnâme 'nin güçlü moral desteğine muhtaç!
87 Marcus Aurelius Düşünceler Litera Yayıncılık 180 Felsefe - Düşünce Platon’un, Devlet kitabında tarif ettiği Filozof Kral’ın tarihte bir örneği var mıdır, diye sorulsa akla gelecek ilk isim Marcus Aurelius’tur. O bir Stoacı filozof ve büyük bir imparator olarak Platon’un hayalinin gerçekleşebilir olduğunu göstermiştir bize.
88 Anthony Giddens Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori Metis Yayınları 276 Sosyoloji - Kuram Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori , toplumsal düşüncenin kurucu ve klasik metinleriyle günümüz tartışmalarını ilişkilendirmek ve onlarla bugünün koşullarında yeniden hesaplaşmak üzere yazılmış makaleleri bir araya getiriyor. 
89 Nizamülmülk Siyasetname Say Yayınları 365 Siyaset Selçuklu sultanları Alparslan ve Melikşah döneminde 29 yıl vezirlik yapmış olan Nizamülmülk’ün, Sultan Melikşah’ın isteği üzerine 1086-1092 yılları arasında Farsça kaleme aldığı Siyasetname, her fasılda ayrı bir konuyu işleyen, konuları hikâyelerle süsleyen bir eser. Aradan 900 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen çoğu bilginin hâlâ güncelliğini koruması, eseri ölümsüz kılan en büyük etken.
90 Sabri F. Ülgener İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası Der Yayınevi 274 Düşünce - Ekonomi Dış kalıp ve göstergeler ne kadar önemli sayılırsa sayılsınlar onları yürütecek veya uygulayacak canlı ve aktif bir unsurla birleştirilmedikçe fazla bir anlam ifade etmezler. Derinde olup bitenler o cihetle dış göstergelerden belki daha önemli sayılabilir. Kitap işte bu derindeki kaynaşmaların fikir ve sanat tarihi boyu akisleri ile genel bir tablosunu çizmeye çalışıyor.
91 Stefanos Yerasimos Milliyetler ve Sınırlar İletişim Yayınları 511 Tarih - Araştırma Yerasimos, barışçıl bir yeni dünya düzeni beklentilerini boşa çıkaran güncel bölgesel savaşların tarihî arka planına ışık tutuyor ve 1. Dünya Savaşı ile birlikte tarihe karışan Avusturya-Macaristan, Osmanlı ve Rus İmparatorluklarının dağılmasıyla gündeme gelen uluslaşma ve ulus devlet sınırlarının çizilme süreçlerini jeopolitikayı eksene oturtan bir yaklaşımla inceliyor. 
92 Michel Foucault Hapishanenin Doğuşu İmge Kitabevi 445 Felsefe - Düşünce Modern iktidar herkesi bireyselleştirmek istemektedir; çünkü bireyselleştirmek, gözetim altında tutmak ve cezalandırmak, yani egemen olmak demektir. Böylece modern iktidar, çocuğu okulla, hastayı hastaneyle, deliyi tımarhaneyle, askeri orduyla, suçluyu hapishaneyle kuşatarak bireyselleştirmiş, kayıt altına almış, sayısal hâle getirmiş, böylece egemen olmuştur. Her kişi bir yerde kayıtlı hâle gelince herkes denetim altında olacak, gözetim altında tutulacaktır. Modern iktidar, büyük gözaltıdır.
93 Şevket Süreyya Aydemir Suyu Arayan Adam Remzi Kitabevi 408 Tarih-Anı Bu kitap, ilkokul öğretmeni olarak yetişmek üzereyken, Birinci Dünya Harbinde savaşa katılan ve sonra Büyük Turan'ı kurmak yolunda Kafkas, Hazer ülkelerine koşan bir Türk gencinin hikayesidir.
94 Benedict Anderson Hayali Cemaatler Metis Yayınları 232 Felsefe - Düşünce Anderson, ulus ve milliyetçilik üzerine, resmî tarihten gelen önyargılarımızı ve inançlarımızı sarsacak ve yeniden düşünmemizi sağlayacak tezleriyle, ilgiyle okunacak bir tarih sunuyor bize. 
95 Nureddin Topçu İsyan Ahlakı Dergâh Yayınları 400 Felsefe - Düşünce “Biz, hem uysallığa hem de anarşizme karşıyız. Her türlü toplum gerçeğinin her şey olduğu anlayışına karşı olduğumuz kadar, bencil ve katı ferdiyetçiliğin de karşısındayız. Ferdin sadece bütün iradeleri aynı şekilde belirleyen bir irade karşısındaki uysallığını kabul ediyoruz.”
96 Frantz Fanon Yeryüzünün Lanetlileri İletişim Yayınları 312 Siyaset 1961’de, Cezayir Savaşı’nda sömürgeci şiddetin zincirlerinden boşandığı bir dönemde yayımlanan  Yeryüzünün Lanetlileri , o günden beri sömürgecilik karşıtı mücadelenin başyapıtlarından biri oldu. Frantz Fanon’un, sömürgeleştirilmiş insanın yaşadığı travmayı inceleyen ve bir tür siyasal vasiyeti mahiyetindeki bu eseri, Üçüncü Dünya devrimi ütopyasına da ışık tutuyordu. Fransa’da ilk yayımlandığında birkaç kez yasaklanan bu kitap, günümüzde postkolonyal çalışmaların temel referans kitabı olmaya devam ediyor.
97 Machiavelli Prens Kabalcı Yayınları 143 Siyaset Felsefesi Machiavelli, her türlü dalaverenin, “büyük ilkeler”in ardına gizlenerek yapıldığı bir çağda yaşadı. Machiavelli, Prens ile bu dalavereleri saklısız, bütün çıplaklığıyla ortaya koyarak herhâlde ortaya koyduğu şeyin gelecekte kendi adıyla anılacağını hiç düşünmemişti. 
98 Karl Marks - Friedrich Engels Kominist Manifesto İthaki Yayınları 192 Siyasal Düşünce Diyalektik materyalizmin prensiplerini formüle eden eser, iş gücünün zenginlik getireceğini ve bu sebepten de kapitalizmin sömürücü ve özgürlüğe karşı ahlak dışı bir yaklaşım olduğunu öne sürüyor.
99 Nikos Kazancakis Zorba Can Yayınları 348 Roman Geçmişin, elden kayıp giden zamanın ve insanın temel yanılgılarının bir kez daha gözden geçirilmesidir bu roman. Zorba aracılığıyla Kazancakis öz yaşamının yenilgiler ve soru işaretleriyle dolu bir bilançosunu çıkarır. 
100 Herbert Spencer Devlete Karşı İnsan Litera Yayıncılık 279 Siyaset Felsefesi Artık devletin, toplumun çıkarı adına bireylerin özgürlüklerine ne kadar müdahele edebileceği değil, devletin, toplumun yararı diyerek müdahil olduğu alanların daha ne kadarından çekilmesi gerektiği tartışılmaya başlanmıştır.


Sayfayı Paylaş :