HESABIM
GİRİŞ YAP

Hoşgeldiniz! Hesabınıza buradan giriş yapabilirsiniz.Yardım
ya da
YENİ HESAP OLUŞTUR

Bilgilerinizi girerek yeni bir hesap edinebilirsiniz.Her sene yeni ilavelerle zenginleştirdiğimiz kitap havuzumuz...


KİTAP ÖNERİLERİ 

1. MEVLANA: FİHİ MA FİH: Kendi dilinden Mevlana. İZ Y- (TASAVVUF)-336s


2. MAHMUT ŞEBÜSTERİ: GÜLŞEN-İ RÂZ: Kendini ve hakikati anlama yolunda aşk ve edebiyatın rumuzları üzerinden temel sorular ve anlamlar.. LİTERA Y- (TASAVVUF)-248

3. İLKAY SUNAR: DÜŞÜN VE TOPLUM:
Neyi nasıl tartışmamız gerektiğinin yöntemine dair… Özünde sosyal bilimler felsefesi çalışmasıdır. DORUK Y- (İNCELEME ARAŞTIRMA)-232s

4. İBN HALDUN: MUKADDİME: Sosyolojinin henüz bilim olmadığı dönemlerde, İbn Haldun bu eseri bize kazandırmıştır. Mutlaka okuyun özellikle asabiye ilkesini çok dikkatli okuyun: Toplumların ilkellikten uygarlığa doğru ilerlemesini sağlayan temel toplumsal bağı anlattığını göreceksiniz. ONUR Y- (İSLAM-FELSEFE)— 3 CİLT-896s


5. NİYAZİ BERKES: TÜRK DÜŞÜNÜNDE BATI SORUNUTürkiye’de artçı etkileri günümüze kadar ulaşan siyasi ve düşünsel krizleri daha iyi yorumlamak için bir rehber niteliğinde. YAPI KREDİ Y- (DÜŞÜNCE-SİYASET)-276s

 

6. HİLMİ ZİYA ÜLGEN: TÜRK TEFEKKÜRÜ TARİHİ: Yayımlandığı yıllardan itibaren alanındaki bütün araştırmalara kaynaklık eden ve bir "klasik" haline gelen bu yapıtın yeniden basımı bugüne kadar mümkün olmamıştır. Türk düşüncesinin temel taşlarından olan Türk Tefekkürü Tarihi, 70 yıl sonra hâlâ, yeri doldurulamamış, bir başucu kitabı.YAPI KREDİ Y- (FELSEFE)354s

7. NECATİ ÖNER: İNSAN HÜRRİYETİ: Sık sık kullanılan hürriyet kelimesi ile farklı anlamlar kastedildiği için herkes tarafından kabul edilebilecek bir tanım yapmak mümkün görülmemektedir. Anlamlar, onu kullananın felsefi inancına, siyasi görüşüne göre değiştiği gibi, kelimenin kullanıldığı alanların farklılığına göre de değişir.DİVAN KİTAP- (FELSEFE-DÜŞÜNCE)- 133s

8. İDRİS KÜÇÜKÖMER: DÜZENİN YABANCILAŞMASI: Türkiye’nin Meseleleri üzerine kafa yoran herkesin okuması gereken bir kitap…PROFİL Y-(SİYASET)-256s


9. GAZALİ: EL-MÜNKIZ MİNED'D-DALÂL: Gençlik çağından beri hakikati nasıl araştırdığını,taklidi akidelerden kurtulup ‘yakin’ hasıl etmek için ne yolda çalıştığını açıkladığı ve ömrünün son dönmelerinde yazdığı risalesidir.EMİN Y-(DİN-FELSEFE)-200s 

 

10. HOMEROS: İLYADA: Halihazırda insanlığın en büyük edebiyat eseri. İŞ BANKASI Y-(EDEBİYAT-ŞİİR)-573s

 

11. EDMOND ROSTAND: CYRANO DE BERGERAC: Aşk, dostluk, yiğitlik, erdem, şiir, güzellik, çirkinlik üzerine yazılmış muhteşem bir eser. Remzi Kitabevinden ve Sabri Esat Siyavuşligil'in çevrisinden okumak şart. Başka çevirilere bakılmasın.REMZİ K-(OYUN-TİYATRO)-280s

 

12. CEMİL MERİÇ: BU ÜLKE: Bu ülkede yaşayan herkesin okuması gereken bir kitap. İLETİŞİM-(KÜLTÜR,SOSYOLOJİ)-339s

 

13. DOSTOYEVSKİ: KARAMAZOV KARDEŞLER: Sadece romana getirdiği yeni teknik imkânlar açısından değil, insanlar arası gündelik ilişkilerin bütün bir sosyal yapıyı nasıl derinden ve geri dönülemez bir biçimde etkilediğini göstermesi bakımından da klasikler arasındaki yerini muhafaza ediyor. İŞ BANKASI Y-(ROMAN)-1008s

 

14. MEVLANA ŞİBLİ NUMANİ: SİRETÜN NEBEVİ: Hz. Peygamber hakkında yazılmış mükemmel bir siyer kitabı. Biraz hacimli. İZ Y-(İSLAM)-2 CİLT-704s

 

15. TOLSTOY: DİRİLİŞ: Tolstoy, yıllarca üzerinde düşündüğü ve pek çok kuramsal eser yazdığı insanlık sorunlarını bu kitapta edebi bir kurgu içinde ele aldı. Diriliş sadece Sibirya'ya giden bir mahkûm kafilesinin yolculuğunu değil, yaşamın anlamını kavramak adına kişinin kendini yeniden var etme sürecini anlatan bir başyapıttır. İŞ BANKASI Y-(ROMAN)637s

 

16. VICTOR HUGO: SEFİLLER: Fransız Edebiyatı'nın en büyük romantik şair ve dramacılarından olan V.Hugo'un en önemli başyapıtı olan bu eserde, Paris halkının yaşamını, acılarını ve entrikalarını esrarengiz ve gizemli bir dille gözler önüne serer. İLETİŞİM Y-(ROMAN)-2CİLT-1606s

 

17. RAFET ELÇİ: AHRAR: Çarpıcı bir felsefe,büyüleyici bir aşk, hayran bırakan bir tarih ve şiddetli bir tasavvuf romanı. LİTERA Y-(ROMAN)-640s

 

18. İBN TUFEYL: HAYY BİN YEKZAN: Robinson Crusoe’nin ilham kaynağı…Defoe Spinoza gibi bir çok düşünüre etki etmiş bir roman…YAPI KREDİ YAYINLARI(ROMAN)168s

19. ŞEHPENDARZADE FİLİPELİ HİLMİ: AMAK-I HAYAL: Hayal ve hakikat üzerine yolculuk...KAPI Y-(DOĞU KLASİĞİ)-225s  


20. CEMİL MERİÇ: BİR MEDENİYETİN EŞİĞİNDE: Kendi deyimiyle ‘çağdaş Avrupa,en aydınlık taraflarıyla Hint’in bir devamıdır.’. İLETİŞİM Y-(TARİH-DÜŞÜNCE)-431s

 

21. STEFAN ZWEIG: VİCDAN ZORBALIĞA KARŞI: Yazarın totaliter rejimlere yönelttiği eleştirel bir kitap.Katı ideolojilerin beraberinde getirdiği tehlikelerin göz önüne serildiği,insanca yaşamak için düşünce özgürlüğünün,hoşgörünün altının çizildiği bir eser. CAN-(DENEME)-248s

 

22. SCHOPENHAUER: OKUMAK,YAZMAK,VE YAŞAMAK ÜZERİNE: ‘Sürekli yiyerek bir kimse midesini bozar ve böylelikle bütün bedenine zarar verirse, zihin de düşünce malzemesiyle lüzumundan fazla beslenerek boğulabilir. Çünkü bir kimse ne kadar fazla okursa, okuduklarından kalan izler de kaçınılmaz olarak o kadar az olacaktır; zihin üzerine tekrar tekrar yazı yazılan bir tablete benzer. Derin derin düşünmeye zaman yoktur ve okunan şeyler ancak derin düşünmeyle hazmedilebilir’... ŞULE Y-(FELSEFE-DÜŞÜNCE)-197s

 

23. A. EINSTEIN: BENİM GÖZÜMDEN DÜNYA: Benim Gözümden Dünya'da, Albert Einstein'ın hayata, yaşadığı dünyaya ve bilimsel çalışmalarına dair görüşlerini bulacaksınız. Büyüleyici, esprili ve zekice gözlemler, büyük bir kalbi ve az rastlanır bir aklı açığa vuran samimi itiraflar. ALFA Y-(Felsefe-Düşünce)-127s

24. ALİYA İZZETBEGOVİÇ: DOĞU BATI ARASINDA İSLAM: Aliya İzztbegoviç’in derin entellektüel birikiminin zenginliğine ve derinliğine şahit olma imkanını sunuyor. KLASİK Y-(DÜŞÜNCE)-368s

 

25. SABRİ F. ÜLGENER: ZİHNİYET,AYDINLAR VE İZMLER: Ülgener, Zihniyet, Aydınlar ve İzm’ler aracılığıyla ülke aydınlarını adeta bir entelektüel iç hesaplaşmaya davet eder.  Bu çağrıların yankı bulması ise ancak, Ülgener’in yakındığı zihnî kalıpların ve önyargıların yıkılmasıyla mümkün olacaktır. DERİN Y-(DÜŞÜNCE-İKTİSAT)-250s

 

26. TOLSTOY: BİLGELİK TAKVİMİ: Yılın her günü için önemli bir konu ve o konu hakkında kutsal kitapların peygamberlerin ve en önemli düşünürlerin sözleri. Tolstoy'un kendi seçtiği sözler ve kendi yorumları. Kolay okunan ve insana tek başına yetebilecek kadar bilgi ve düşünce barındıran bir kitap. Şiddetle tavsiye ederim.KAKNÜS Y.-(ANI,GÜNLÜK)-400S

 

27. SCHOPENHAUER: MERHAMET: İnsandaki merhamet duygusu temelinde şiddetli bir zekanın keskin tespitleri ve netice olarak kızdığımız nefret ettiğimiz insanlara bile neden merhamet duymamız gerektiği konusunda en doğru şeyi söylüyor: Ne kadar ukala ve kibirli olduğuna bakma ne kadar acı çekiyor diye düşün. Çünkü hepimiz aynı acıların kardeşiyiz. DERGAH Y-(FELSEFE-DÜŞÜNCE)-155S

 

28. STEFAN ZWEIG: İNSANLIĞIN YILDIZININ PARLADIĞI ANLAR: On iki tarihsel minyatür…Çevrelerindeki geçici koşulların dayattığı sınırları aşabilen;Fatih Sultan Mehmet,Handel,Dostoyevski,Tolstoy,lenin gibi yaratıcı bireylerin biyografisi…CAN Y-(DENEME)-256s

 

29. PLATON: SOKRATES'İN SAVUNMASI:  "Savunma" bize, bir yandan İÖ 4. yüzyılın Atinası’nın hukuk sisteminin ve devlet düzeninin işleyiş ve zaaflarını tanıtırken bir yandan da, "Yunan aydınlanmasına" direnen muhafazakâr Atina egemenlerinin, mitolojik-dinsel kadim yapıyı arkalarına alıp ünlü bir sima üzerinden gözdağı verme çabalarını göz önüne serer. İŞ BANK Y-(FELSEFE-DÜŞÜNCE)-200s

 

30. RAFET ELÇİ: ŞAİR: Şaire ve şiire tapan insanların yaşadığı uçsuz bucaksız bir çöl... Acımasız toprakların şekillendirdiği yakıcı bir güzellik ve onu elde etmek için birbirine kelamın kılıcını çekmiş iki efsane şair. İnsanların sözlerine Allahın sözlerinin karışmasıyla neticelenen dramatik bir yarışma...
Arka planında Doğu Roma, Sasani ve Batı Türk imparatorlukları arasındaki dünya harbinin yaşandığı bu dram, kadim Arap dininin ve Arap töresinin son günlerine ağıtlar yakan bir putperestin diliyle anlatılıyor. LİTERA Y-(ROMAN)-544s

 

31. HOMİ K. BHABHA: KÜLTÜREL KONUMLANIŞ: Bhabha; sömürgeci taklit, melezlik ve  toplumsal eşiktelik gibi kavramları yeniden tasavvur eder ve bununla, kültürel üretimin en kararsız ve en sınırları zorlayıcı olduğu zaman en verimli olduğunu öne sürmeyi amaçlar. Fikrî rahatlığı, bizatihi teorinin pratik toplumsal değişime katkı yapabileceği inancıyla birleştiren bir ses tonuyla, Bhabha bu çağın önde gelen sömürge sonrası teorisyenlerinden biri olmuştur. İNSAN Y-(DÜŞÜNCE-FELSEFE)-472s

 

32. DOSTOYEVSKI: YERALTINDAN NOTLAR: Gerçek dünyadan kendini soyutlamış bir kişinin iç çatışmalarını ve hezeyanlarını konu alır. Bu roman Dostoyevski’nin daha sonra yazacağı büyük romanların ipuçlarını taşımaktadır.İŞ BANKASI Y-(ROMAN)-140s

33. M. NECATİ SEPETÇİOĞLU: CAN OCAĞINDA PİŞEN AŞ: Hoca Ahmet Yesevi, sadece düşünceleriyle ve sözleriyle , hareketleriyle ve tertemiz ömrüyle adını sonsuza emanet eden ölümsüzlerden değildir; özünü İslam'ın nurundan alan bir ruhu ham toprakların vatanlaşmasında maya olarak kullanabilmenin yolunu göstermiştir. İRFAN Y-(ROMAN)-238s

34. ORHAN PAMUK: CEVDET BEY VE OĞULLARI: Orhan Pamuk’a ilk ününü getiren bu büyük roman İstanbullu bir ailenin yetmiş yıllık serüvenini hikâye ediyor. Yazarın “Ülke, Aile, Roman” üzerine sonsözüyle..YAPI KREDİ Y-(ROMAN)-644S

35. İBN HAZM: GÜVERCİN GERDANLIĞI: Sevgiye ve sevenlere dair...İNSAN Y-(DOĞU KLASİĞİ)-264s

 

36. JERRY P. KING: MATEMATİK SANATI: Düşünce, müzik, ve resim eşliğinde hesap:Anlam ve kesinlik...TÜBİTAK Y-(BİLİM)-264s

 

37. DOSTOYEVSKI: SUÇ VE CEZA: Hırsızlık ve cinayet gibi suçlar, “yüce amaç”larla işlenmesi durumunda cezasız kalabilir ve vicdanın yükünden kurtulabilir mi? Dostoyevski’nin en çok okunan romanı olan Suç ve Ceza, yayımlandığı günden bu yana insan ideallerini ahlâki ve felsefi sorularla sınamaya devam ediyor. İŞ BANKASI Y-(ROMAN)-687s

 

38. AHMET KABAKLI: TÜRKİYE’Yİ YOĞURANLAR: Türkiye'nin geçmişinden kopmadan geleceği kucaklamasını onlar sağladılar… Onlar, bir milletin ancak dili, dini ve edebiyatıyla ayakta kalabileceğini hem söylediler, hem de söylediklerini eserleriyle gerçekleştirdiler… Dilimizi kısırlaşmak, edebiyatımızı köreltmek ve manevî değerlerimizi pörsümekten onlar ve onlar gibi olanlar korudular…TEV Y-(KÜLTÜR)-224s

 

39. JEAN BAUDRILLART: SİMÜLAKRLAR VE SİMÜLASYON TEORİSİ: XX. yüzyılın en önemli kuramlarından biri Jean Baudrillar’ın "Simülasyon" kuramıdır. Simülakrlar ve Simülasyon kitabında iletişim, sinema, medya, reklam, bilimkurgu alanlarında "gerçek" ve "hakikat" düzeneklerinin birbirleriyle nasıl yer değiştirdiği çarpıcı bir dille anlatılmaktadır. DOĞU-BATI Y-(FELSEFE,DÜŞÜNCE)-221Ss

40. TOLSTOY: SANAT NEDİR?  Sanat, bir fedakarlık abidesidir. Eğer siz fedakarlığa talip değilseniz, milyonlarca insanın ömrünü verdiği bu müesseseye katılmaya hakkınız yok demektir. İŞ BANKASI Y-(SANAT)-377s

41. EDWARD FRENKEL: AŞK VE MATEMATİK: Frenkel, matematiğin daha önce hiç görmediğimiz, bir sanat eserinin güzelliği ve zarafetiyle dolu bir yönünü ortaya koyuyor. Frenkel, matematiğin evrenin akışına yön verdiğini, şekillerinin ve eğrilerinin arkasına saklandığını, küçük atomlardan en büyük yıldızlara kadar her şeyin dizginlerini elinde tuttuğunu yazıyor. PALOMA Y-(BİLİM,MÜHENDİSLİK)-416s

42. FRIEDRICH NIETZSCHE: ECCE HOMO: Kişi nasıl kendisi olur. İŞ BANK Y-(FELSEFE DÜŞÜNCE)-128s

 

43. S. FREUD: PSİKANALİZ ÜZERİNE: Psikanaliz Üzerine, Freudçu analiz konusunda bilinmesi gereken temel ve özlü bilgiler içermesi bakımından vazgeçilmez değerde bir anahtar kitap olma özelliği taşımaktadır.SAY YAY-(PSİKOLOJİ)-224s

44. TOLSTOY: İTİRAFLARIM. Yazarın kendi ruhi bunalımlarından maneviyata sarılarak nasıl çıktığını anlatan. Kolay okunan son derece sürükleyici ve tesirli bir kitap. KAKNÜS Y-(FELSEFE-DÜŞÜNCE)-96s

 

45. RICHARD GARFINKLE: ÜÇ ADIMDA EVREN: Evrenin oluşumu ve işleyişi hakkında kolay anlaşılır ve ilgi çekici bir üslupla yazılmış, bilgi bakımından zengin bir kitap. ALFA Y-(FELSEFE DÜŞÜNCE)-348s

46. CORNFORD: SOKRATES ÖNCESİ VE SONRASI: Cornford'un konferanslarından meydana gelmiş, İlk Doğa Filozofları, Sokrates, Platon ve Aristoteles'i anlamak için son derece kolay anlaşılır ve açıklayıcı bir başlangıç kitabı. Bu zamana kadar okuduğum en iyi özet. İŞ BANKASI Y-(FELSEFE,DÜŞÜNCE)-100Ss

47. NAMIK KEMAL: RENAN MÜDAFAANAMESİ: Ernest Renan’ın İslamiyet’İn bilime,kültüre,eğitime,felsefeye,ilerleme ve gelişmeye engel olduğu yönünde verdiği bir konferansa cevap niteliğinde yazılmış. AKÇAĞ Y-(TARİH-İNCELEME)-168s

 

48. JAMES F. MASTERSON: GERÇEK KENDİLİK: Kişilik bozukluklarının alanında bir otorite sayılan Masterson’ın sağlıklı bir bireyin ‘gerçek kendiliğinin’hikayesi… LİTERA Y-(PSİKOLOJİ,İNCELEME)-254s

49. H. İNALCIK: RÖNESANS AVRUPASI :Avrupa'da Rönesans'ın ve Aydınlanmanın nasıl doğup geliştiğine dair son derece başarılı ve yeterli bir çalışma. İŞ  BANK Y-(İNCELEME,ARAŞTIRMA)-400Ss

50. CEMİL MERİÇ: BU ÜLKE: Bu ülkede yaşayan herkesin okuması gereken bir kitap. İLETİŞİM Y-(KÜLTÜR,SOSYOLOJİ)-339s

 

51. RUSS HARRIS: MUTLULUK TUZAĞI:  Dr.Russ Harris(M.D.), milyonlarca insanın farkında olmadan “Mutluluk Tuzağı”na nasıl düştüğünü ortaya koyuyor! Sonra da batı psikolojisini temellerinden sarsan, devrim niteliğinde yeni bir yaklaşım aracılığıyla, bu tuzaktan kurtulmanın etkili yöntemlerini sunuyor. LİTERA Y-(KİŞİSEL GELİŞİM)-384s

 

52. İLBER ORTAYLI: OSMANLI BARIŞI: Kitapta "Osmanlı Barışı" merkezde olmak kaydıyla Osmanlı aydınından hoşgörüyle, Türk aile yapısı ve son asırda uğradığı dejenerasyonun boyutlarından Osmanlı saraylarının 19. yüzyılda geçirdiği değişimlere; medresenin son güneşi dediği Cevdet Paşa’nın Avrupa tarihini nasıl okuduğundan Tanzimat’ın tarikatlara bakışına ve nihayet tarihten gelen marazi taraflarımızın yoğun olarak analiz edildiği çok yönlü bir çaba ile karşılaşacaksınız. TİMAŞ YAYINLARI(TARİH)-240s

 

53. CEMİL MERİÇ: KÜLTÜRDEN İRFANA: Okuyucunun önyargılarından,köleliğinden kurtulup, yerine düşüncenin yoldaşlığını geçirmesini davet ediyor.Kültür ve irfan üzerine…İLETİŞİM-(DÜŞÜNCE,SOSYOLOJİ)-493Ss

54. KEMAL TAHİR: DEVLET ANA: Tarihi Roman okuduğunu sananlara gerçekte nasıl bir şey olduğunu gösterebilecek ciddi bir Türk romanı. İTHAKİ Y-(ROMAN)-651s

 

55. J. GAARDER : SOFİNİN DÜNYASI: "Benzer insanların", yüzeysel bilgilerin geçerli olduğu çağımızda, "3000 yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan günübirlik yaşayan insandır" diyen Goethe'nin günübirlik insanlarından olmama yolunda ciddi bir adım. PAN Y-(ROMAN-FELSEFE)-591Ss

 

56. TURGENYEV: BABALAR VE OĞULLAR: Eski nesille, nihilist gençlik arasındaki kuşak çatışmasını anlatan Babalar ve Oğullar,  Rusya’nın çalkantılı bir dönemine Bazarov karakteriyle mercek tutuyor. İLETİŞİM Y-ROMAN-325s


57. E. HEMINGWAY: ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR: En güç koşullarda, ölümle yüz yüzeyken bile sevgi, umut, korku bütün canlılığıyla yaşanır romanda. Ortak amaç doğrultusunda, bir toplumsal kavga için, ayrı ulustan bilinçli insanların öyküsüdür Çanlar Kimin İçin Çalıyor.BİLGİ Y-(ROMAN)-496s

58. SIGMUND FREUD: UYGARLIĞIN HUZURSUZLUĞU: Uygarlığın Huzursuzluğu:Freud’un ölümününe yakın kaleme aldığı bu eser Freud’un psikanalizle elde ettiği bilgilerin uygarlık temelli açıklamalarını barındırıyor. Uygarlıkla insan arasında bir gerilim olduğundan bahseden Freud eserinde, bir vakıa plan dine psikanalist bir bakış sunmaktadır. Eser genel itibariyle anlaşılır ve üzerine düşünülmesi gereken bir eserdir. Uygarlık ve insanın arzularının birbirine karşıtlık içinde olduğunu düşünen Freud, uygarlıktanda vazgeçemez ve bu duruma uygarlığın huzursuzluğu adını verir.METİS Y-(PSİKOLOJİ-İNCELEME)-102s

59. GULBENKIAN KOMİSYONU RAPORU: ‘SOSYAL BİLİMLERİ AÇIN’: Sosyal  bilimlerin yeniden yapılanması için 1993 yılında Immanuel Wallerstein  başkanlığında toplanan Gulbenkian komisyonu, sosyal bilimlerin çokça parçalanmış bu halinin aşılması gerektiğini düşünmektedir. Modern sosyal bilimlerin yapısı ve geleceğine yönelik tespit /önerileriyle literatür de önemli bir yeri olan bu eser, gerek sosyal bilim öğrencilerinin gerekse üniversitede öğrenim gören her öğrencinin kitaplığında yer almalıdır.METİS Y-(SİYASET-BİLİM-SOSYOLOJİ)-100s

60. AHMET DEMİRHAN: MODERNLİK: Modernizm nedir? Modernizmin kökenleri nelere dayanmakta ve modenizm kenidini nereye dayandırmaktadır? Bu soruların cevabını arayan çokça kitap gördüm ancak bu kitaplar arasında Ahmet Demirhan’ın eseri farklı bir yerde durmakta. Eseri diğerlerinden farklı yapan şey belki yüzlerce kitabın özü niteliğinde olması. Kitap bir kılavuz niteliğinde.Türkçe telif olması okuyucu için eseri daha da anlaşılır kılıyor. Yalnızca sosyal bilimlerle uğraşanlarla değil herkesin okuması gereken bir eser. İNSAN Y-(FELSEFE-DÜŞÜNCE)-112Ss

61. ZYGMUNT BAUMAN: SOSYOLOJİK DÜŞÜNMEK: Eser sosyoloji öğrencilerinin yakından tanıdığı bir eser.. Bunun sebebi yazarın sosyolojik birikimini gayet açık ve en basit haliyle aktarabilmiş olmasıdır. Sosyolojinin temel meselelerine ,  sosyolojik imgelem(imagination) dediğimiz bütüncül bakışı yansıtabilmiş bir yazar Bauman. Yazarın özellikle üzerinde durduğu mesele ‘biz ve onlar’ başlığı altında ele aldığı ötekileştirme ve grup dinamikleridir. Bauman’ın eserlerinin birçoğunda ‘biz ve onlar’ ın izini görürüz. Eser akademik kaygılarla yazılmış bir eser değildir,  gündelik sosyal gerçeklikten beslenir. Bu durum her kesimden okuyucunun eseri sıkılmadan okumasına imkan sağlamaktadır.AYRINTI Y-(SOSYOLOJİ-BİLİM)-264s

62. EDWARD SAID: ORYANTALİZM: Edward Said bu kitabında Batılıların Doğu'yu nasıl çarpıtarak ele aldıklarını ve bunu hangi yöntemlerle gerçekleştirdiklerini ve böyle bir davranışa hangi gaye ile baş vurduklarını gözler önüne sermeye çalışırken, büyük bir duyarlılıkla şu cümleleri tekrarlamaktadır: "İnsan gerçeğine böylesine uzak ve böylesine gözleri kapalı bir ilmin varlığını farketmeseydim bu kitabı yazmazdım.İRFAN Y-(FELSEFE-DÜŞÜNCE)-472s

 

63. ERICH FROMM: MARKS’IN İNSAN ANLAYIŞ: Gayet öz ve Marksist düşüncenin temel dinamiklerini açıkça anlaşılır bir şekilde ortaya koyabilmiş Fromm. Erich Fromm kalemiyle okuyucuyu düşünen bir yazar. Eserin çevirisi de gayet başarılı.SAY Y-(FELSEFE –DÜŞÜNCE)-133S

64. PLATON: TIMAIOS-PHILEBOS VE DEVLET ADAMI: Platon’un olgunluk dönemi diyaloglarından olan timaios diyalogu, etik ve politika ile metafiziği, beşeri olan ile kozmik olanı eşsiz bir biçimde bir araya getirirken, aynı düzenin evrende olduğu kadar insanda ve toplumda da olduğunu ortaya koyar. Timaios, bu evren-insan-toplum üçlemesinin evren ayağının anlatıldığı eserdir. Timaios’la beraber, Philebos ve Devlet Adamı da sırasıyla toplum ve de insanda ki düzen/ kamil hali anlatmaya çalıştığı  eserlerdir. SAY Y-(FELSEFE-DÜŞÜNCE)-SAYFALAR SIRASIYLA 116-120-120s

65. HİNDU KUTSAL METİNLERİ: CEMİL KUTLUTÜRK : Yeryüzünde bir milyar civarı hinduizm dinine inanan insan yaşamaktadır. Doğu mistisizmi ve bilgeliğini görmek açısından hinduizmin kutsal metinlerine bakmakta fayda var.  Eser Upanişadlar üzerinden hinduizmin temel inanç esaslarını anlamaya yönelik bir telif eser.  Dinleri anlamak bakımından okunmasında fayda var. DERGAH Y(DİNİ METİNLER-FELSEFE)-180Ss

66. GILGAMIŞ DESTANI: (Teoman Duralı tercüme ve şerhi): İlkçağ Akdeniz medeniyetlerini derinden, eskiçağ Ege medeniyetinide dolaylı olarak etkilemiş olan söz konusu destan,Sümer şehir devletlerinden Uruk hüümdarı Gılgamış’ın halkanın yararına devlere ve ölümlülüğe verdiği mücadelenin hikayesidir. Tercüme ve şerhi yapan ismin Felsefe profesörü olan Teoman Duralı olması eseri sıradan bir destan okumasından öteye taşımakta. DERGAH Y(EDEBİYAT-DESTAN)-86s

67. B. SPİNOZA: AKLIN ISLAHI: Spinoza’nın düşüncelerini olgunlaştırıp felsefi terminolojisini şekillendirmeye başladığı, dolayısıyla zihin dünyasına giden yolların temel taşlarını döşediği eseridir. ALFA YAYINLARI-( FELSEFE-DÜŞÜNCE)-156s

68. J. J. ROUSSEAU: TOPLUM SÖZLEŞMESİ: Rousseau "İnsan özgür doğar fakat her yerde zincirlere vurulmuştur.” Bu unutulmaz ifade ile başladığı eserinde Rousseau, insanı köleleştiren o zincirlerden birinin daha kopmasını sağlıyor. LİTERA YAYINCILIK(SİYASET FELSEFESİ)176s

69. SEYYİD HÜSEYİN NASR: ÜÇ MÜSLÜMAN BİLGE: İslam felsefe tarihinin üç büyük akımından Meşailik,İşrakilik veTasavvufu en iyi temsil eden birer bilgeden hareket ederek anlatıyor. İbni Sina-Meşailik, Sühreverdi-İşrakilik, İbn Arabi-Tasavvuf…İNSAN Y-(FELSEFE-DÜŞÜNCE)-176s

 

70. HALİL CİBRAN: ERMİŞ: ‘’Ve ben derim ki hayat, sahiden karanlıktır, insiyak olduğu zaman başka. Ve her insiyak kördür, bilgi olduğu zaman başka. Ve her bilgi beyhudedir, çalışma olduğu zaman başka. Ve her çalışma nafiledir, aşk olduğu zaman başka. Ve her ne zaman aşkla çalışırsanız kendinizi kendinize raptedersiniz ve ötekine ve Allah'a.’’ KAKNÜS Y-(FELSEFE-DÜŞÜNCE)-122s

 

71. AHMET YÜKSEL ÖZEMRE: GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ: Türkiye'nin ilk atom mühendisi Ahmed Yüksel Özemre bu eserinde çocukluğunun ve gençliğinin Üsküdar'ını ve hayâtına yön veren olaylarını çok canlı bir üslûpla anlatıyor.’KUBBEALTI YAY-(ANI-KÜLTÜR T.)-256s

72. VOLTAIRE: CANDİDE (İYİMSERLİK):  Bu anlatısında Voltaire, genç ve her şeyden habersiz Candide’yi, Alman düşünürü Leibniz’in felsefesini temsil eden Pangloss ve sağduyunun temsilcisi olan filozof Martin’le birlikte bütün dünyayı dolaştırır. Alman filozofu Leibniz’in “Yaşadığımız dünya dünyaların en iyisidir” mantığına karşı çıkarak yazılan 1759 tarihli Candide, Voltaire’in en önemli yapıtlarından biridir. ALFA Y.-(ROMAN)-170s

73. SHAKESPEARE: HAMLET: Bunu henüz okumamış olana güneş ışığı bile yasak edilmeli.İŞ BANKASI Y-(TİYATRO-OYUN)-188s

 

74. THOMAS CARLYLE: KAHRAMANLAR: Reşat Nuri Günetekinin çevirisinden okumuştum. Şimdi Ötüken Behzat Tanç’ın çevirisiyle basmış. Çevirisi şiirsel üslübunu bozmuş olabilir ama içeriği olağanüstü. Peygamber efendimizle ilgili bölümlerdeki tespitler çok çarpıcı. ÖTÜKEN Y.(TARİH)-306s

 

75. SEZAİ KARAKOÇ: YİTİK CENNET: Hz. Adem ile başlayıp son peygamberle biten bir diriliş hikayesi…DİRİLİŞ Y-(DÜŞÜNCE)-144s

 

76. RAFET ELÇİ: PLATONUN AŞKI: “Platonik Aşk”a Adını Veren Aşk.... Ölümsüz aşka inananlara, idealleri için yaşayanlara…LİTERA Y-ROMAN)-248s

 

77. MİHAİL NUAYME: KENDİNİ ARAYAN ADAM: Sevgi hayatın özü, nefret ise ölümün irinidir. Bilin ki sevginin özü, damarlarda hür olarak akmadıkça yaşayamaz. Bu açıdan kana çok benzer. Ne zaman kanın aktığı damarlardan birini bastırırsanız, o damarı kaçınılmaz bir tehlike ve öldürücü bir hastalıkla karşı karşıya bırakırsınız. Nefret de hem nefret eden hem de edilen için, ölümcül bir zehir haline dönüşmüş, bastırılmış bir sevgiden başka bir şey değildir. KAKNÜS Y-(ROMAN)-256s

78. S. ZWEIG: SATRANÇ:Satranç, bir anlamda Avrupa düşüne, hümanizmaya yakılmış ağıttır. Ağıdı yakan da, yenilginin bayrağı gibi duran bir çekip gitmeyle dünyadan ayrılmıştır. İNSAN KİTAP-(HİKAYE)-106s

79. HARPER LEE: BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK: 1960 yılında yayımlandığından bu yana bütün edebiyatseverlerin gönlünde özel bir yer edinen, Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek, Amerika’nın güneyinde yaşanan ırkçılığı ve eşitsizliği bir çocuk kahramanın, Scout Finch’in gözünden anlatıyor. SEL Y-(ROMAN)-355s(*FİLM)

80. SENECA: TANRISAL ÖNGÖRÜ: Tanrı iyilere neden kötü davranır sorusuna verilmiş muhteşem bir cevap. İncecik çok kolay okunacak bir kitap. ALFA Y-(FELSEFE-DÜŞÜNCE)-100s

 

81. RENE GUENON: DOĞU VE BATI: Batı dünyasının medeniyet ve ilerleme konusunda düştüğü hataları,kısaca dünya ölçüsünde  hükümranlık sağlamış kafa yapısının temel eleştirisi.HECE Y-(FELSEFE,DÜŞÜNCE)215s

 

82. DARYUSH SHAYEGAN: YARALI BİLİNÇ: Tarihte geride kalmış ve değişimler şenliğine katılmamış uygarlıklardaki zihin çarpıklıkları üzerine bir denemedir. METİS YAY-(DÜSÜNCE-FELS.)-192s

83. MONTAIGNE: DENEMELER: Mükemmel bir sağduyunun ve şiddetli bir zekanın insanlığın zihnini meşgul eden meselelere nasıl yaklaştığını gösteren çok önemli bir metin. İnsanlık durdukça duracak bir başyapıt. Aşılamayacak bir deneme.İŞ BANK Y-(DENEME)-272s

84. SEYYİD HÜSEYİN NASR: İSLAM VE MODERN İNSANIN ÇIKMAZI: Hem doğuda hem batıda yaşayan modern insanın karşı karşıya bulunduğu ana sorunları gündeme getirme ve açmazları çözme konusunda İslami geleneğin öğretilerini sunma amacıyla yazılmış.İNSAN Y-(FELSEFE,DÜŞÜNCE)272s

 

85. SABRİ F. ÜLGENER: TARİHTE DARLIK BUHRANLARI: İlkel dönemlerde insanlar yaşanan buhranların nedenlerini sadece manevi güçlere bağlarken, kapitalizm ile birlikte insanlar buhranların nedenlerini insanlarda oluşan iktisadi zihniyete bağlamışlardır.(Kitaptan)  DERİN Y-(DÜŞÜNCE-İKTİSAT)114Ss     

86. CICERO: DOSTLUK ÜZERİNE: Voltaire'nin Felsefe Sözlüğündeki dostluk bahsinde atıfta bulunduğum kitap. Gayet ince ve kolay okunur. Stoacı erdem anlayışıyla yazılmış güçlü bir metin. HOMER Y-(DENEME)-152s

 

87. JACK LONDON: MARTIN EDEN: Yoksul ve cahil bir çevrede büyümüş bir adamın aşık olduğu kızı etkilemek için okumaya başlaması ve sonra da okuduğu basit şeylerden daha iyilerini yazabileceğini düşünerek yazarlığa soyunması. Yazdığı şeyler sürekli geri yollanmıştır ama bir taraftan ağır işlerde çalışarak bir taraftan yazmaya devam ederek sonunda bütün ülkenin kitaplarını kapıştığı biri haline gelir (Ki bu Jack London'ın gerçek hikayesidir). Fakirliğin ve yaşanılan çevrenin hiçbir konuda bahane olamayacağının göstergesi. İrade, kararlılık, iki yüzlülük gerçek edebiyat, popüler saçmalıklar, editör yayınevi edebiyat dergileri sarmalında kaybolan yetenekler üzerine yazılmış müthiş bir roman.İTHAKİ Y-(ROMAN)-470s

 

88. JOHN STUART MILL: ÖZGÜRLÜK ÜZERİNE: John Stuart Mill bu eserinde bir vatandaş olarak insanın özgürlükleri üzerinde durmuş ve bu özgürlüklerin genişletilmesi konusunda bugün vatandaşlar olarak bizlerin de istifade ettiği hakların kazanılmasına katkı sağlamıştır. Bu özelliği onu Siyaset felsefesinin büyük düşünürleri arasına sokmuştur.LİTERA Y-(FEL-DÜŞÜNCE.SİY.)-198s

89. EPIKTETOS: DÜŞÜNCELER VE SOHBETLER: Roma askerlerinin ceplerinde taşıdıkları bilgelik kitabı. Baştan sona bir hazine. İnsanlık tarihinin en kıymeti eserlerinden birisi. Şiddetle tavsiye ederim.KAKNÜS Y-(FELSEFE-DÜŞÜNCE)-176s

90. AMIN MAALOUF: ÖLÜMCÜL KİMLİKLER:  Kimlik, insanın zamanın içindeki incelişinde onu dünyaya bağlayan bir ayna. Amin Maalouf, Ölümcül Kimlikler'de çok yönlü ve saydam bir sorgulamanın eşliğinde, aynadaki görüntünün tutulabileceğine işaret ediyor. Ölümcül Kimlikler, dünyanın yeni zamanlarında insanlığın küllerinden kuracağı düzenin temeline konan bilge bir taş.YAPI KREDİ Y-(DENEME)-136s

 

91. HİLMİ ZİYA ÜLKEN: ANADOLU KÜLTÜRÜ VE TÜRK KİMLİĞİ ÜZERİNE: Ortaasya'dan kalkıp, binlerce yıl orada çevre kültürlerle etkileşimlerden edindikleri kazanım ve birikimle, İran üzerinden Anadolu'ya geçen ve yerleşen Türk boylarının, bu yeni yurdun binlerce yıllık kültür değerlerinden sağladıkları zengin özleri kendilerininkiyle birleştirip nasıl yeni bir öz, yeni bir kimlik yarattıklarını irdeliyor ve bu yeni özün, yeni kimliğin niteliklerini araştırıyor.ÜLKEN Y-(DÜŞÜNCE-FELSEFE)-447s

 

92. NURETTİN TOPÇU: VAR OLMAK: Her insan kendi menfaat ve iştihasını hakikat olarak kabullendiğinden ötürü asıl hakikate uzak kalan insanlık mücadeleler ile birbirini bitiriyor. Halbuki bu menfaatler aslında hakikati bizden saklayan ve ona ulaşmamızı engelleyen perdelerdir. Hakikate ulaşmanın yolu ise düşünme eylemine başlarken kullandığımız ölçünün ne olduğu ile ilgilidir.DERGAH Y-(DÜŞÜNCE)-136s

 

93. SAİD HALİM PAŞA: BUHRANLARIMIZ:“Buhranlarımız” genel başlığı altında toplanmış bulunan yedi kitabı: Meşrutiyet, Taklitçiliğimiz, Fikir Buhranımız, Cemiyet Buhranımız, Taassup, İslâm Dünyası Neden Geri Kaldı?, İslâmlaşmak ile son olarak yazdığı ve “İslâm’ın devlet teşkilâtı, başkanı, meclisi, partileri, seçimleri, kanun koyma ve icrâ kuvvetleri ile nasıl olmalıdır?” sorusuna cevap veren İslâm Devletinin Siyasî Yapısı adlı eseri... Ayrıca “Hâtırât”ından elde bulunan bir bölüm ve I. Dünya Harbi’ne neden girdiğimizi açıklayan “Cevaplar”ı...İZ Y-(SİYASAL DÜŞÜNCE)-304s

 

94. ŞEHRİSTANİ: MİLEL VE NİHAL: İslam ilim mirasının çok köklü bir öğesi olan Milel ve Nihal geleneği Müslümanların iletişim içerisinde bulunduğu farklı dinsel ve kültürel grupların tanınmasını ve anlaşılmasını konu almaktadır. LİTERA YAYINCILIK(İSLAM-TARİH)-488s

 

95. ZİYA PAŞA: ENDÜLÜS TARİHİ: Endülüs Devleti’nin kuruluşu, göz kamaştıran yükselişi ve hazin çöküşü dünya tarihinin önemli kırılma noktalarından biridir. TİMAŞ Y-(TARİH)-528s

 

96. SELMA KARIŞMAN: ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE ADAM SMİTH,İKİ DÜŞÜNCE İKİ DÜNYA: Smith'in iktisat teorisi, serbest piyasa üzerinden aklın ve ülkelerin sınırlarını aşmış bulunuyor. Fakat fizikî ve manevî sorunları yeniden aynîleşen uluslar, bugün de zenginliğin değil, Ahlâkî Duygular Kuramı'nın ve Mârifetnâme'nin güçlü moral desteğine muhtaç!.ÖTÜKEN NEŞRİYAT(EKONOMİ)-576s

 

97. ALFRED WEBER: FELSEFE TARİHİ: Çağlara ve farklı topraklara yayılmış felsefi düşüncelerin tarihsel zenginliğini ansiklopedik bir özleştirmeyle okuyucu ile buluştururken metafizik düşünceden yeni-Platonculuğa, ortaçağın din felsefesinden yeniçağın eleştirel düşüncelerine dünya düşün alanında yer bulmuş neredeyse tüm felsefi akımları, orijinal kaynaklarını kullanarak sistemli bir şekilde ortaya koyuyor. KABALCI Y-(FELSEFE-DÜŞÜNCE)-454s

 

98. MARCUS AURELIUS: DÜŞÜNCELER: Platon’un Devlet kitabında tarif ettiği Filozof Kral’ın tarihte bir örneği var mıdır diye sorulsa akla gelecek ilk isim Marcus Aurelius’tur. O bir Stoacı filozof ve büyük bir imparator olarak Platon’un hayalinin gerçekleşebilir olduğunu göstermiştir bize. LİTERA Y-(FELSEFE-DÜŞÜNCE)-180s

 

99. ANTHONY GİDDENS: SİYASET,SOSYOLOJİ VE TOPLUMSAL TEORİ: Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori, toplumsal düşüncenin kurucu ve klasik metinleriyle günümüz tartışmalarını ilişkilendirmek, ve onlarla bugünün koşullarında yeniden hesaplaşmak üzere yazılmış makaleleri biraraya getiriyor. METİS Y-(SOSYOLOJİ-KURAM)-276s

 

100. M.CHOSSUDOVSKY: YOKSULLUĞUN KÜRESELLEŞMESİChossudovsky'i dünya çapında bir düşünür haline getiren bu yapıt, herkesin az ya da çok farkında olduğu 'kriz'i, karmaşık ekonomik çözümlemeleri bir yana bırakarak yalın bir dille gözler önüne seriyor. Dünyanın pek çok ülkesinden ayrıntılı örneklerle emperyalizmi yargılıyor.ÇİVİ YAZILARI Y-(EKONOMİ)-320s

 

101. NİZAMÜLMÜLK: SİYASETNAME: . Melikşah’ın devlet yönetimi hakkında kapsamlı bir rapor istemesi üzerine yazılan Siyasetname, Nizamü’l-Mülk’ün devlet adamı olarak deneyimlerini aktardığı bir el kitabı olmasının yanı sıra, edebi değeriyle de yüzyıllardır dikkati çeken bir eserdir.İŞ BANKASI Y-(SİYASET)-365s

 

102. B.TURNER: MAX WEBER VE İSLAM-ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM: Weber'in İslam hakkındaki görüşleri, onun sosyolojiye ve genelde Avrupa'nın kendine özgü tarihine bakışını bütünlediğinden önemlidir.VADİ Y-(FELSEFE-DÜŞÜNCE)-328s

 

103. SABRİ F. ÜLGENER: İKTİSADİ ÇÖZÜLMENİN AHLAK VE ZİHNİYET DÜNYASI: Dış kalıp ve göstergeler (ister kuruluş, ister üretim teknolojisi olarak) ne kadar önemli sayılırsa sayılsınlar, onları yürütecek veya uygulayacak canlı, aktif unsurlarla (insan faktörü ve zihniyeti ile) birleştirilmedikçe fazla bir mana ifade etmezler.DERİN Y-(DÜŞÜNCE-EKONOMİ)-274S

 

104. İLBER ORTAYLI:İ MPARATORLUĞUN EN UZUN YÜZYILI: 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda modernleşme sürecini, siyasi, toplumsal ve kültürel değişiklikleri ele alan İlber Ortaylı'nın başyapıtı gözden geçirilmiş baskısıyla.TİMAŞ Y-(TARİH)-335s

 

105. STEFANOS YERASİMOS: MİLLİYETLER VE SINIRLAR: Yerasimos, barışçıl bir yeni dünya düzeni beklentilerini boşa çıkaran güncel bölgesel savaşların tarihi arka planına ışık tutuyor. 1. Dünya Savaşı ile birlikte tarihe karışan Avusturya-Macaristan, Osmanlı ve Rus imparatorluklarının dağılmasıyla gündeme gelen uluslaşma ve ulus devlet sınırlarının çizilme süreçlerini jeopolitikayı eksene oturtan bir yaklaşımla inceliyor.İLETİŞİM Y-(TARİH-ARAŞTIRMA)-511s

 

106. MİCHEL FOUCAULT: HAPİSHANENİN DOĞUŞU: Modern iktidar herkesi bireyselleştirmek istemektedir; çünkü bireyselleştirmek, gözetim altında tutmak ve cezalandırmak, yani egemen olmak demektir.Böylece modern iktidar, çocuğu okulla, hastayı hastaneyle, deliyi tımarhaneyle, askeri orduyla, suçluyu hapishaneyle kuşatarak bireyselleştirmiş, kayıt altına almış, sayısal hale getirmiş, böylece egemen olmuştur. Her kişi bir yerde kayıtlı hale gelince, herkes denetim altında olacak,gözetim altında tutulacaktır.Modern iktidar büyük gözaltıdır. İMGE KİTAPEVİ-(DÜŞÜNCE –FELSEFE)-445s

 

107. IMMANNUEL KANT: GÜZELLİK VE YÜCELİK DUYGULARI ÜZERİNE: Kant'ın, büyük eleştiri üçlüsünün estetiğe ayırdığı parçası Yargı Gücünün Eleştirisi'nden çok önce insan duyarlığını ve duygularını ele aldığı ilk kitabı. HİL Y-(FELSEFE)-63s

 

108. BENEDICT ANDERSON: HAYALİ CEMAATLER: Anderson, ulus ve milliyetçilik üzerine, resmi-tarihten gelen önyargılarımızı ve inançlarımızı sarsacak ve yeniden düşünmemizi sağlayacak tezleriyle, ilgiyle okunacak bir tarih sunuyor bize...METİS YAYINLARI(DÜŞÜNCE-FELSEFE)-232s

 

109. GEORGES CORM: AVRUPA VE BATI MİTİ-BİR TARİHİN İNŞASI: Sıradan bir coğrafi kavram olan Batı, zamanla tüm dünya görüşlerini etkileyen bir güce nasıl dönüştü? Yunan ve Roma dönemlerinden itibaren tek bir bütün halinde yaşanmış gibi gösterilen Avrupa tarihi aslında kaç farklı koldan ilerledi.İLETİŞİM Y-(TARİH-İNCELEME-ARAŞTIRMA)-364s

 

110. NURETTİN TOPÇU: İSYAN AHLAKI: ‘’Biz, hem uysallığa, hem de anarşizme karşıyız. Her türlü toplum gerçeğinin her şey olduğu anlayışına karşı olduğumuz kadar, bencil ve katı ferdiyetçiliğin de karşısındayız. Ferdin sadece bütün iradeleri aynı şekilde belirleyen bir İrade karşısındaki uysallığını kabul ediyoruz’’.DERGAH Y-(FLSEFE-DÜŞÜNCE)-400s

 

111. FRANTZ FANON: YERYÜZÜNÜN LANETLİLERİ: Frantz Fanon’un sömürgeciliğin sömürge halkları üzerindeki psikolojik sonuçlarını analiz etmeye çalıştığı en ünlü eseri olan Yeryüzünün Lanetlileri sömürgecilik-karşıtı mücadelenin ve Üçüncü Dünya’nın özgürlüğünün manifestosu olarak bilinmektedir.VERSUS KİTAP(SİYASET)-312s

 

112. MACHIAVELLİ: PRENS: Machiavelli, her türlü dalaverenin "Büyük İlkeler'in ardına gizlenerek yapıldığı bir çağda yaşadı. "Prens" ile bu dalavereleri saklısız, bütün çıplaklığıyla ortaya koyarak, herhalde ortaya koyduğu şeyin gelecekte kendi adıyla anılacağını hiç düşünmemişti. DORUK Y-(SİYASET FELSEFESİ)-143s

 

113.K.MARKS-F.ENGELS: KOMİNİST MANİFESTO: Diyalektik materyalizmin prensiplerini formüle eden eser, işgücünün zenginlik getireceğini ve bu sebepten de kapitalizmin sömürücü ve özgürlüğe karşı ahlak dışı bir yaklaşım olduğunu öne sürüyor. İTHAKİ Y-(SİYASAL DÜŞÜNCE)-192s

 

114. N.KAZANCAKIS: ZORBA: Geçmişin,elden kayıp giden zamanın ve insanın temel yanılgılarının bir kez daha gözden geçirilmesidir bu roman. Zorba aracılığıyla Kazancakis özyaşamının yenilgiler ve soru işaretleriyle dolu bir bilançosunu çıkarır. CAN Y-(ROMAN)-348s

 

115. H. SPENCER: DEVLETE KARŞI İNSAN: Artık, devletin, toplumun çıkarı adına bireylerin özgürlüklerine ne kadar müdahele edebileceği değil, devletin, toplumun yararı diyerek müdahil olduğu alanların daha ne kadarından çekilmesi gerektiği tartışılmaya başlanmıştır. LİTERA Y-(SİYASET FELSEFESİ)-279s

 

 


Sayfayı Paylaş :