HESABIM
GİRİŞ YAP

Hoşgeldiniz! Hesabınıza buradan giriş yapabilirsiniz.Yardım
ya da
YENİ HESAP OLUŞTUR

Bilgilerinizi girerek yeni bir hesap edinebilirsiniz.Cevdet Yaşaroğlu

SEMİNERİN ADI: ŞAHSİYET, DÜŞÜNCE VE İFADE

SEMİNERİN AMACI: Bu seminer vakfımız öğrencilerinin üniversitedeki öğretim hayatlarına eşlik edecek şekilde düzenlenmiş 4 senelik eğitim destek programımızın ilk ayağını oluşturuyor. Seminerin adının da işaret ettiği üzere birinci sınıflar için düzenlenen bu seminerde şahsiyet, düşünce ve ifade kavramlarının anlaşılmasına hizmet edilecek. “Şahsiyet nedir ve bizim neyimiz olur? Düşünce ve ifade nedir ve insanda ne şekilde görünmelidir? İnsanın tüm kapasitelerini hakkıyla kullanarak olgun bir insan olması nasıl mümkündür? Olgun bir insanda görünen şahsiyet özellikleri, düşünce ve ifade şekilleri nasıldır?” gibi sorular yıl boyunca sürecek 11-12 derslik bir program içerisinde tartışılacak.

1. SEMİNER: YARATILIŞ VE KİŞİLİK

İÇERİK: Kişilik ve şahsiyet kavramlarının anlam karşılıkları nelerdir? İnsan neden kendini bilmelidir? Kendini gerçekleştirmek nasıl mümkün olur? İnsan varlığının üç temel unsuru nedir? Beden, tabiat ve ruh insanda neleri işaret eder? Bunların birbirleriyle ilişkileri nedir? İnsanın bir parçası olarak içinde bulunduğu alemde insan varlığının unsurlarının karşılıkları nelerdir?

2. SEMİNER: ALEM VE İNSAN

İÇERİK: Alemde ne varsa insanda mevcuttur. İnsan alemin eşleniği olan bir örneklem yapıdadır ve alemin nihai meyvesidir. Peki insanın cins, tür ve faslı nedir? İnsanı alemdeki diğer canlılardan ayıran, onu farklı kılan özelliği nedir? İnsanın zati ve arazi özellikleri nelerdir? Bilgi ile varlık arasındaki bağ nedir? İnsan zihninin işleyişi ile alem düzeni arasında nasıl bir ilişki vardır?

3. SEMİNER: İNSANİYET ÇEMBERİ

İÇERİK: İnsan bir köşe taşıdır. İnsan; şahsiyeti, varlığı ve kendini gerçekleştirme fırsatına sahip bir varlıktır. Peki insan kendini nasıl gerçekleştirebilir? Varlık-bilgi-değer ve mülkiyet çemberi nedir, nasıl işler? Köşe taşı olabilen insan şahsiyetli insandır, peki insan bir köşe taşı olabilmek için ne yapmalıdır? Varlık-bilgi-değer ve mülkiyet çemberini işler kılabilmek için gerekli toplumsal zemin nasıl olmalıdır?

 

4. SEMİNER: BİREY VE TOPLUM

İÇERİK: Toplum bireyin ana rahmidir. Aile ve birey ilişkisinin toplumsal önemi nedir? Toplumda eğitim, kültür ve adalet kurumlarının sağlıklı işleyişi nasıl olmalıdır? Bireylerin kendilerini en kısa yoldan ve mükemmelen gerçekleştirmelerine imkan verecek toplum nasıl olmalıdır? Özgürlük, fırsat eşitliği, adalet ve bereket düzeni toplumda nasıl inşa edilebilir? Bu düzeni inşa edici olan, iklim yaratıcı unsur olarak siyaset ve siyasetten ümit edilen toplumsal harmonizasyon üzerine tartışma. Etik ve ahlak kavramlarının tartışılması.

 

5. SEMİNER: KARŞILAŞMALAR

İÇERİK: İnsan bir karşılaşmalar toplamıdır. Bedenlerin, tabiatların ve ruhların karşılaşması.  Her bir karşılaşma geçmişi yeniden değerler, geleceği büker. Her karşılaşma çok katmanlıdır. Müşahhas ve mücerret varlıklar, makulat ve mahsusat tartışması üzerinden karşılaşmaları yeniden anlamak.
 

6. SEMİNER: ŞECERETÜ’L MEL’UNE

İÇERİK: Mel’un ağaç ifadesi insandaki hangi tabiatları ifade etmek için kullanılır? Ucup, kibir, gurur, haset ve kin duyguları hangi tavırlarla eşlenir? Bu duygular her insanda bulunur mu? Bu duyguların bir insanda görünmesi ne anlama gelir?


7. SEMİNER:
ŞECERETÜ’L TÛBA

İÇERİK: Tûba ağacı insandaki hangi tabiatları ifade etmek için kullanılır? İsmet, emanet, metanet, fetanet ve iffet duyguları insanda hangi tavırlarla eşlenir? Bu duyguların bir insanda görünür olması nasıl mümkün olur?


8. SEMİNER:
MUTLAK ÖLÇÜLER

İÇERİK: Doğru-yanlış, iyi-kötü, güzel-çirkin adını verdiğimiz değer ölçüleri. Mutlak doğru-yanlış, mutlak iyi kötü, mutlak güzel-çirkin var mıdır? Güzel olan aynı zamanda iyi ve doğru mudur? Yanlış bir şey güzel olabilir mi? Bu ölçüleri belirleyen temel nedir? Fizik-matematik-estetik ile beden-tabiat-ruh kavramlarının ilişkileri.


9. SEMİNER:
DÜŞÜNCE VE İFADE

İÇERİK: Düşünce ve ifade nedir, konuları ve vasıtaları nelerdir? Kişinin söz, fiil ve davranışları nasıl şekillenir? Düşünce bir varlık mıdır? İfadeye eşlik eden tümel ve tikel lafızlar nelerdir, nasıl anlaşılır? Yetkin bir ifade nasıl mümkün olur?


10. SEMİNER:
İNSAN BİLMEYE MUHTAÇTIR

İÇERİK: İnsan nihai meyveleri olan düşünce ve ifadeyi üretebilmek için bilmeye muhtaç ve mecburdur. Peki bilmek hangi yöntemlerle mümkün olur? Tümden gelim ve tüme varım yöntemleri nasıl işler? İnsan zihninin beş hazreti/ donanımı (hafıza, hayal, fikir, idrak, vehim) neleri temsil eder, ne işe yarar? Zihnin beş hazreti tecrit, tahdid, tahkim ve tedbir süreci içinde işler. İnsanın bilgiyle gerçekten teması soru sormakla mümkündür.


11. SEMİNER:
ZİHNİN İŞLEVLERİ VE ZİHİNSEL SÜREÇLER

İÇERİK: Zihnin işlevleri nelerdir, nasıl işler? Varlıkları tanıma ve bilmede zihnin hazretlerinin rolü nedir? Tanım ve resim arasındaki fark nedir? Varlıkların dört sebebi: maddi, suri, fail, gai sebeplerin üzerine konuşma. Yetkin bir ifadenin imkanı ve kıymetinin tartışılması.


12. SEMİNER: ŞAHSİYET, DÜŞÜNCE VE İFADE

İÇERİK: Yıl sonu genel değerlendirme

Sayfayı Paylaş :