HESABIM
GİRİŞ YAP

Hoşgeldiniz! Hesabınıza buradan giriş yapabilirsiniz.Yardım
ya da
YENİ HESAP OLUŞTUR

Bilgilerinizi girerek yeni bir hesap edinebilirsiniz.Rafet Elçi

SEMİNERİN ADI: DÜNYA DÜŞÜNCE VE SANAT TARİHİ

SEMİNERLERİN AMACI: Kucağında yaşadığı dünyayı tanımayan, o dünyanın bir görünümü olan insanı anlamak için ilk şartı yerine getirmemiş demektir. Geçirdiği aşamalarla birlikte dünyayı tanımak, kendi dinamikleri ile işleyen ve üzerinde olup bitenleri umursamadan hareket eden yaşam sahnemiz hakkında fikir sahibi olmak ve gelecek hakkında öngörülerde bulunurken bu durumu da göz önünde bulundurmaktır. Yani dünya tanınmadan insanın tarihi ve geleceği hakkında söz söylemek suya yazı yazmak demektir. Tarih bu bilincin üzerinde inşa edilir, doğa bilimleri de bu bilincin sağlaması ve gözden geçirilmesidir. Artık insan elinden ve düşünden çıkan her şey birbiri ile bağlantılı olarak anlaşılabilir. Bu seminerlerin amacı bu bağlantıların kurulmasını sağlamaktır.

1. SEMİNER: EVRENİN OLUŞUMU

İÇERİK: Big-Bang teorisi ortaya atılmadan önce insanlar evrenin varlığı ve oluşumu hakkında ne düşünmüşler ve bu düşünceler felsefelerini, sanatlarını, inançlarını nasıl etkilemiştir? Big-Bang teorisine giden süreç nasıl gelişmiştir? Big-Bang nedir? Yıldızlar Nasıl Oluşmuştur? Güneş Sistemimiz Nasıl Meydana Gelmiştir? Dünya ve Yer Şekilleri Nasıl Oluşmuştur? Bitkiler ve Hayvanlar Nasıl Ortaya Çıkmıştır? İnsanın Hayvanlardan Farkı Nedir?

Giriş Okumaları İçin:

Stephen Hawking: Büyük Tasarım, Ceviz Kabuğundaki Evren, Zamanın Kısa Tarihi.

Mahon B. Hoagland: Hayatın Kökleri.

Peter Atkins: Evreni Yöneten Dört Yasa.

Marcus Chown: Biraz Kuantumdan Zarar Gelmez.

2. SEMİNER: NEHİR UYGARLIKLARI

İÇERİK: Yer Şekillerinin Oluşumunun İnsanlık Tarihine Etkileri, Nehir Uygarlıklarının Ortaya Çıkışı. Mezopotamya’da toplumsal hiyerarşi, yeni meslekler ve yazının ortaya çıkışı. Mısır mitolojisinin Mezopotamya ile benzerlikleri, dünya tasavvurları, tüccarların dini telakkide meydana getirdikleri dönüşüm.  

Giriş Okumaları İçin:

Hans J. Nissen: Ana Hatlarıyla Mezopotamya

Kemalettin Köroğlu: Eski  Mezopotamya Tarihi

Douglas J. Brewer: Mısır Ve Mısırlılar

Mircea Eliade: Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi

3. SEMİNER: HİNDİSTAN VE ÇİN  

İÇERİK: Yer Şekillerinin Hindistan Tarihine Tesirleri, Mohenjo-Daro Kültürleri, Hind Avrupalıların Gelişi, Tabiat ve Mitoloji, Hint Destanları. Yer Şekillerinin Çin Tarihine Tesirleri, Kuzeyin Göçebeleri İle Mücadeleler, Çin Seddinin İnşası, İdare Anlayışları, Felsefeleri ve İnançları.

Giriş Okumaları İçin:

Ray Huang: Çin Tarihi,

Barthold: Çin’in Şimal Komşuları,

Cemil Meriç: Bir Dünyanın Eşiğinde,

Gandhi: Gandhi’ye Göre Bhagavad Gita,

Valmiki: Ramayana,

Konfüçyüs: Konuşmalar,

Lao-Tzu: Öğretiler
 

4. SEMİNER: YUNAN MEDENİYETİ VE FELSEFESİ

İÇERİK: Yunan Kolonileri, Milet, Atina, Sparta ve İtalya’nın önemi. Mitolojiden Felsefeye Geçiş, Doğa Filozoflarının İlk İlkeyi Arayışı, Sofistlerin Çıkan Neticeye Getirdikleri Eleştiri, Sokrates Ve Ahlak Felsefesi, Platon ve İdealizm. Aristoteles ve Doğa Bilimine Dönüş.

Giriş Okumaları İçin:

Eduard Zeller: Grek Felsefesi Tarihi

F.M. Conford: Sokrates Öncesi ve Sonrası

Rafet Elçi: Platon’un Aşkı

Teoman Duralı: Felsefe Bilimin Doğuşu

5. SEMİNER: ROMA VE İRAN

İÇERİK: Roma İmparatorluğundan Önce İtalya, Şehrin Kuruluşu, İlk Krallar, Cumhuriyet, Kurumlar ve Yasalar, Genişleme, İmparatorluk, Roma Mirası, Medler, Persler, Avesta, Zerdüştlük, Devlet Anlayışı, Edebiyatı, İslam Dünyasına Tesirleri

Giriş Okumaları İçin:

Epiktetos: Düşünceler ve Sohbetler

Eutropius: Roma Tarihinin Özeti

Simon Baker: Eski Roma

Seneca: Tanrısal Öngörü

6. SEMİNER: SEMAVİ DİNLER

İÇERİK: Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet’in Ana Esasları, Alem ve İnsan Hakkındaki Anlayışları, Tarihin Seyri Üzerindeki Tesirleri, Getirdikleri Yenilikler, Dayandıkları Kutsal Metinler, Tarih İçinde Geçirdikleri Evreler 

Giriş Okumaları İçin:

Kuran-ı Kerim

İncil

Tevrat

7. SEMİNER: TÜRK TARİHİ

İÇERİK: Orta Asya’nın Umumi Manzarası, İlk Türkler ve Komşuları, Çin’le İlişkiler. Gök Tanrı İnancı, Sınır Ticareti, Türk Ordusu, Hun İmparatorluğu, Batıya Göçler, Göktürk İmparatorluğu, İnsan ve Alem Tasavvuru.

 

Giriş Okumaları İçin:

 

Laszlo Rasonyi: Tarihte Türklük

 

Talat Tekin: Orhon Yazıtları

 

Osman Turan: Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi

 

 

8. SEMİNER: ORTAÇAĞ

 

İÇERİK: Batı Roma İmparatorluğunun Ardından Avrupa, Hristiyanlığın ve İslamiyet’in Yayılışı, Ortaçağ Felsefesi, İslam Bilim ve Medeniyeti, Doğudan Batıya İnsanlığın Umumi Manzarası, Din Savaşları ve Oğuz Göçleri

 

Giriş İçin Okumalar:

 

Barthold: İslam Medeniyeti Tarihi

 

Umberto Ece: Ortaçağı Düşlemek

 

Dante: İlahi Komedya

  

 

9. SEMİNER RÖNESANS VE AYDINLANMA

 

İÇERİK: Antik Yunan ve Roma’nın Keşfi, İtalya’da Platonculuk, Medici Ailesinin Tesiri, Skolastik Anlayışın Çöküşü, Deneysel Bilim, İdealizm ve Realizm, Descartes, Hume, Kant.

 

Giriş İçin Okumalar:

 

Halil İnalcık: Rönesans Avrupası

 

Voltaire: Candid

 

Montaigne: Denemeler 

 

 

10. SEMİNER: SANAYİ İNKILABI

İÇERİK: Britanya İmparatorluğunun Hakim Bir Deniz Gücü Oluşu, Yeni Enerji Kaynaklarına İhtiyaç, Kömürün Buhar Enerjisi İçin Kullanılması, Ulaşımın ve Üretimin Hızlanması, Yeni Pazarlar ve Sömürgecilik. Batının Dünyayı Şekillendirmeye Başlaması, Toplumsal Altüst Oluşlar

 

Giriş İçin Okumalar:

 

Engels: İngiltere’de İşçi Sınıfının Durumu

 

Emile Zola: Germinal

 

İlber Ortaylı: İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı

 

Charles Dickens: Oliver Twist

 

 

11. SEMİNER: YİRMİNCİ YÜZYIL

 

İÇERİK: Amerika’nın Ve Almanya’nın Yükselişi, Sömürge Mücadelesi, I. Ve II. Dünya Savaşları, Batı Medeniyetinin İntiharı, Felsefenin ve Sanatın Yozlaşması, Soğuk Savaş, Medeniyetler Çatışması

 

Giriş İçin Okumalar:

 

Eric Hobsbawm: Kısa 20. Yüzyıl

 

Norbert Lynton: Modern Sanatın Öyküsü

 

Heinrich Böll: Babasız Evler

 

12. SEMİNER: GELECEK

İÇERİK: Sanayi İnkılabından İtibaren Tahrip Edilen Çevrenin İnsanı Tahrip Etmeye Başlaması, Fosil Yakıtların Tükenişi İle Birlikte Modern Hayatın Devam Ettirilemez Hale Gelişi, Enerji ve Su İçin Savaş, İlkel Tarıma Dönüş, Kitlesel Ölümler Ve Dünya Nüfusunun Dramatik AzalışıSayfayı Paylaş :